Zsuzsi Erdei Vasút

2010.04.08

Debrecen mellett található Magyarország legrégebbi, keskeny nyomközű erdei vasútja, a Zsuzsi Erdei Vasút. Eredetileg a Gúthi erdőben folyó fakitermelés megkönnyítése érdekében épült meg  a 950 mm nyomtávú pálya.

1882-ben indult meg a közlekedés az első szakaszon, amely Debrecent és Nyírmártonfalvát kötötte össze. Sokan ellenezték a pálya megépítését, bővítését a működés zajossága miatt.

A német Krauss gyárból származó Zsuzsi gőzös 20 km/h sebességre volt képes, a fával megrakott kocsikkal együtt.

A jobb kihasználtság érdekében és némi fejlesztés után 1923-ban megindult a személyszállítás is a vonalon, ez megkönnyítette a közlekedést a környező tanyavilágban. 1925-ben további fejlesztéseket vittek véghez, a személyszállítás jobb hatékonysága miatt. Új gyorsabb motorkocsikat

szereztek be, és többször meghosszabbították a pályát. Összeköttetésbe került az Acsádi út, majd a turistaház, később pedig a Várhegy is, így már 36 km hosszúságú lett a Debreceni Városi Gazdasági Vasút.

Jelentős károkat okozott a II. világháború, de már 1946-ban helyreállították a pályaszakaszt és meg is hosszabbították Nyírlugosig. A későbbi államosítások során a MÁV hatáskörébe került a pálya. A további fejlesztések sem maradtak el, 49 km-re növekedet a sínpár hossza, 3 új gőzmozdony és 1 dízelmozdony állt szolgálatba.

A Magyarországon egyedül álló nyomtávú kisvasút, nehézségeket okozott a karbantartásban, a mozdonyokat, kocsikat csak átalakítás után lehetett használni, ezért a szabványos 760 mm-es nyomtávra tértek át 1961-ben. Az átalakítás miatt új mozdonyokra is szükség volt, ezért a régieket leselejtezték, többek között a Zsuzsit is.

1977-ben a közlekedési koncepció keretein belül a pálya nagy részét felszedték, csak egy 16 km-es szakasz maradt meg, ezt 1978-tól úttörővasútként üzemeltették.

Debreceni Erdei Kisvasút lett rendszerváltáskor a hivatalos megnevezése a kisvasútnak, amit 1995-ben ismét megpróbáltak megszűntetni, csak aláírásgyűjtéssel sikerült megmenteni a végleges pusztulástól.

Jelenleg az alábbi vonalon közlekedik a 394023-s számú gőzmozdony:

Debrecen, fatelep – Fancsika – Csereerdő – Erdészlak – Martinka – Sámsoni út – Haláperdő – Hármashegyalja –Nyírmártonfalva – Acsádi út – Turistaház – Várhegy – Nyírlugos – Nyírbéltek