Debrecen Hotels

Ülésezett az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

  2018 okt 24 / #debrecen
Google ads
Google ads

A tagság által előzetesen elfogadott munkaterv szerint 2018. október 17-18.-án tartották a kollégiumi
ülést. Az első napon dr. Szalay Péter alkotmánybíró a bírói függetlenség kérdéseiről beszélt, egy az
Alkotmánybíróság részéről a közelmúltban hozott Alkotmánybírósági Határozat (12/2017)
értelmezéséhez kapcsolódóan, mely döntésnek ő volt az előadó bírója.

Ezt követően a regionális kollégium tagsága két kúriai bíró tolmácsolásában meghallgatta a Kúria
Közigazgatási és Munkajogi Kollégiumának a jogalkalmazást érintő legfontosabb történéseit.
Délután dr. Cséffán József, a Dél-alföldi KMRK kollégiumvezetője a közszolgálati jogviták kérdéseiről,
míg dr. Pribula László a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője a Polgári perrendtartás jogértelmezési
kérdéseiről beszélt. Mindkét előadóval lehetőség volt kötetlenebb beszélgetés keretében az aktuális
tárgykörhöz kapcsolódó jogalkalmazási kérdések megvitatására.

A regionális kollégium a délután folyamán – a tagok számára előzetesen megküldött –jogértelmezési
kérdésekben foglalt állást a 2018. január 1-jétől hatályba lépett és alkalmazott közigazgatási
perrendtartás szabályaihoz kapcsolódóan.

A regionális kollégiumi ülés második napja a Debreceni Egyetem ÁJK Államtudományi Tanszékének
oktatója, dr. Bartha Attila előadásával kezdődött, aki a „Közigazgatási változások – a területi
államigazgatás átalakításának iránya Magyarországon” címmel tartott érdekfeszítő előadást.
A közigazgatási perjog új szabályai szerint az elsőfokú döntésekkel szemben a rendes jogorvoslatot a
Fővárosi Törvényszék látja el. Ezért meghívottként az ülésen részt vett a Fővárosi Törvényszék II.
fokú tanácsának egy munkajogi ügyszakos és egy közigazgatási ügyszakos bírája, akik ismertették a
Fővárosi Törvényszék másodfokú gyakorlatát. A két előadótól lehetőség volt a vitás jogértelmezési
kérdések kollégiumi tagokkal történő megvitatására is.

A nap részkollégiumi ülésekkel folytatódott, amely során az új eljárásjogi törvények értelmezéséhez
kapcsolódó problémákat kötetlenebb, kerekasztal-beszélgetés keretében vitatta meg a tagság.
A második nap délelőttjén elfogadásra került a regionális kollégium 2019. évi munkaterve is.