Debrecen Hotels

Új parancsnok a Bocskai-dandár élén

  2019 jan 17 / #debrecen
Google ads
Google ads

A Magyar Honvédség parancsnoka szerint a debreceni 5. számú Bocskai lövészdandárt mindig kiemelt figyelem övezte helyi és országos szinten egyaránt; a nemzetközi gyakorlatok és megmérettetések, a missziós szerepvállalások az alakulat rendszeres feladataivá, mindennapjainak részévé váltak.

Korom Ferenc altábornagy a dandár új parancsnokának beiktató ünnepségén utalt arra, hogy január elsejével megtörtént a Honvédelmi Minisztérium és a honvéd vezérkar dezintegrációja és megalakult a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az átalakulás személyi változásokkal is jár, ami elérte a Bocskai dandárt, a honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatát.

Az altábornagy köszönetet mondott Ruszin Romulusz dandártábornoknak, aki két és fél évig irányította az alakulat munkáját, és

beiktatta a dandár új parancsnokát, Szloszjár Balázs ezredest. Ruszin Romulusz dandártábornokot magasabb parancsnoki beosztásba helyezte a honvédelmi miniszter.

A parancsnok utalt arra, hogy az elmúlt két és fél évben a számtalan gyakorlat és misszió mellett a déli határvédelemben való szerepvállalás is jelentős feladatokat rótt a katonai szervezetre.

“A sok feladatot és terhet csak olyan katonai szervezet bírja el, amelyet egy jól felkészült, magasan képzett és rátermett parancsnok vezet” – tette hozzá Korom Ferenc, megjegyezve, hogy Ruszin Romulusz szakmai irányítása alatt két NATO-ellenőrzésen is sikeresen vizsgázott a dandár, mint ahogy a missziós munkában is mindig élen járt az alakulat.


Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jelenleg is a Bocskai dandár 39-es lövészzászlóaljának a katonái alkotják a KFOR-parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó harcászati tartalék zászlóalj és az iraki kiképzést biztosító kontingens gerincét – sorolta az altábornagy.

A honvédség parancsnoka jelezte azt is, hogy az új dandárparancsnok, Szloszjár Balázs irányításával már az idén számos újabb kihívás vár az alakulatra: újabb NATO-ellenőrzés után fel kell készíteni azt a missziós kontingenst, amely 2020 első felében veszi át a feladatokat külföldi műveleti területeken, miközben folyamatos készenlétet jelent a déli határvédelemben való részvétel.

“Ehhez példamutató, szigorú, követelménytámasztó, következetes és emberséges parancsnok kell” – mondta Korom Ferenc, annak a meggyőződésének hangot adva, hogy Szloszjár ezredes maximálisan megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Papp László, Debrecen polgármestere azt emelte ki, hogy a dandár hosszú évek óta a város szerves részévé vált: “része a debreceniségnek, az ünnepeinknek, a történelmünknek, a jelenünknek és a jövőnknek”.
A dandár katonái aktív részesei Debrecen közösségi és művészeti életének, a katonai és történelmi hagyományőrzésnek, a hagyományok ápolásának és a hagyományok teremtésének – sorolta a polgármester.
A parancsnoki átadás-átvételi ünnepség végén Ruszin Romulusz dandártábornok átadta a csapatzászlót utódának, Szloszjár Balázs ezredesnek.