Debrecen Hotels

Száz fejlesztés zajlik majd idén Debrecenben – útburkolat-javítást is ígért az alpolgármester

  2018 feb 15 / #debrecen
Google ads
Google ads

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót a költségvetés tekintetében a gazdaságfejlesztésről, városüzemeltetésről és a Zöld város programról 2018. február 15-én.

2018 Debrecen számára a léptékváltás éve lesz. Ebben az évben hozzákezdünk mindannak a felépítéséhez, amely Debrecent európai értelemben vett régióközponttá, új centrummá teszi. Egyidejűleg több mint 100 fejlesztés zajlik majd. Folytatjuk a közlekedés-fejlesztési programot a csomópontok átépítésével, új utak építésével, a város két kertségi részén indítunk csapadékvíz elvezetési programot, új piac épül a Tócóskertben, elkezdődik a nemzetközi iskola, az új strand építése, valamint elindul az első gyárak építése a Déli gazdasági övezetben.

Az eddigi legmagasabb mérlegfőösszeggel terveztük meg az idei költségvetést: 87, 450 milliárd forinttal. A mérlegfőösszeg mellett rekord nagyságú a beruházási főösszeg, 36,8 milliárd forint, amely garanciát jelent az Új Főnix Tervben vállalt fejlesztéseink megvalósítására.

Mindezen több mint 100 fejlesztést úgy valósítjuk meg, hogy emellett a város működése biztonságos: a városüzemeltetés és a zöldterületek fenntartására is több forrás jut, mint 2017-ben.

I. Városüzemeltetési feladatok

A 2018-as költségvetésben kiemelt figyelmet szenteltünk a fenntartható városüzemeltetésnek. Ennek érdekében több, mint egymilliárd forinttal nagyobb összeggel terveztük meg a városüzemeltetési keretet.

Városüzemeltetés 2018 2017
útburkolat javítás 300 millió Ft 100 millió Ft
járdák javítása 50 millió Ft 30 millió Ft
parkolók javítása 10 millió Ft 5 millió Ft
buszöblök, peronok javítása 15 millió Ft 10 millió Ft
új gyalogátkelőhelyek 15 millió Ft 12,5 millió Ft
hóeltakarítás 100 millió Ft 70 millió Ft
FŐÖSSZEG 1,869 milliárd Ft 1,450 milliárd Ft

II. Zöldterületi feladatok

2017 óta külön nevesített keretet különítünk el Debrecen zöldterületeinek gondozására, fejlesztésére. Az idei költségvetésben a tavalyinál 200 millió forinttal megemeltük a zöldterületekre jutó forrás összegét.

Zöldterületi feladatok 2018 2017
Közhasznú zöldterületek fenntartása 450 millió Ft 400 millió Ft
Játszóterek fenntartása 20 millió Ft 12 millió Ft
szúnyogírtás 25 millió Ft 10 millió Ft
fasorrekonstrukció 15 millió Ft 6 millió Ft
Tiszta, virágos Debrecenért 15 millió Ft 5 millió Ft
FŐÖSSZEG 1,261 milliárd Ft 850 millió Ft

III. ÚJ FŐNIX TERV

A 2016-ban elindított Új Főnix Terv 6 pillérének mindegyikében előrelépés történik 2018-ban. A Modern Városok Program végrehajtására időarányosan rendelkezésre áll az állami forrás. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program 102 beruházásai közül 2017. december 31-ig az összes pályázatot beadta az önkormányzat.

A 102 projektből 63 esetében már támogatási szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, további 28 esetében van támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, 11 esetében pedig várjuk a támogatói döntést.

6 beruházás befejeződött, 12 van folyamatban, további 84 előkészítés alatt. 12 fejlesztés kivitelezése van folyamatban 7,1 milliárd forint értékben.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Kiemelt jelentőségük van a gazdaságfejlesztési beruházásoknak, melyek megvalósulása jelentős mértékben járul hozzá a jövőben a város saját bevételeinek növeléséhez. Az ipari területek fejlesztése, az elindítani tervezett innovációs program, a repülőtér, az oktatási intézmények, a színházak és a közlekedési fejlesztések mind jelentős mértékben segítik Debrecen regionális és európai szerepének megerősödését.

Ennek eredményeként az önkormányzat Közgyűlése 2016. évben elfogadta a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendeletet, és egyidejűleg döntött arról, hogy a 2017-2020. évek költségvetésében évente 500 millió Ft-ot különített el beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás céljára. Ez a költségvetési kiadási előirányzat 2018. évre is betervezésre került.

A 2016 januárjától hatályos helyi adó rendelet okán a vállalkozásoknak lehetőségük van a kutatásfejlesztésre fordított forrásaik után adókedvezményt igénybe venni. 2017-ben 585 millió forint maradt ezen a jogcímen az érintett vállalkozásoknál. Ennek ellenére a tervezettnél több mint 400 millió forinttal több iparűzési adóbevétele volt 2017-ben az önkormányzatnak, amely bevétel így évről-évre emelkedik.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVÉTELEK

2014: 10, 008 Mrd Ft

2015: 11, 686 Mrd Ft

2016: 12, 140 Mrd Ft

2017: 12, 242 Mrd Ft

A helyi adóbevétel tervezett összege 2018-ban:

• vagyoni típusú adók:    2,6 Mrd Ft

• iparűzési adó:  12,3 MrdFt

• idegenforgalmi adó:                       120 millió Ft

Barcsa Lajos alpolgármester tájékoztatóján elmondta: a 2014 és 2017 között bejelentett cégek még gyáraikat építik vagy fejlesztéseiket készítik elő. Várhatóan 2020 lesz az első év, amikor működésük után iparűzési adót fizetnek. Számításaink szerint abban az évben egymilliárd forinttal nő az iparűzési adóbevétele a városnak, amely elengedhetetlen Debrecen „saját lábra állásához”. A többletforrást pedig újabb utak, járdák, játszóterek és parkok fejlesztésére, jóléti kiadásokra lehet felhasználni.

A célok eléréséhez kiemelten fontos a déli ipari park fejlesztése:

Az önkormányzat a repülőtértől délre kijelölt ipari területek közműellátását végzi el. A közműellátás kiépítésének tervezett határideje 2018. Elkészült már a vízhálózat (I. ütem), a szennyvízhálózat (I. ütem), a hírközlés alépítményi hálózat, míg jelenleg az elektromos hálózat és a gázellátás kiépítésének előkészülete zajlik, valamint a két közműudvar közötti hírközlési és vízellátási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

2017-ben indult átfogó közlekedési program 53 csomópontot átalakításával. A koncepció egyrészt a megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák, másrészt az induló Debreceni Főpályaudvar építése és az Erzsébet utca részleges lezárása miatti nehézségek megoldására készült. A tervezett 53 csomópontból 2017-ben 23 csomópont készült el, amely az Árpád teret, a Nyíl utcát, valamint a belvárosi egyirányúsítási programot érintette. További 30 helyen végezzük el az átalakítást 2018-ban részben európai uniós, részben saját forrásból.

· további útépítések

o TOP-forrásból

▪ Egyetemi Innovációs Park megközelítése

▪ az új Mandolás utca és Dobogókő utca megépítése

▪ Kishegyesi út – Határ út, valamint a Kishegyesi út – Pósa utca csomópontjában jelzőlámpa kiépítése

· saját forrásból / lakossági kezdeményezésre induló útépítés 750 millió Ft értékben

· nagyfelületű aszfaltozásra további 415 millió forintot fordítunk

· kerékpárutak

o a belvárosi egyirányúsításhoz kapcsolódóan kerékpárút létesül a Kossuth utcán, a Méliusz téren, a Szent Anna utcán és a Miklós utcán, valamint a Csapó utcán (az Árpád tér és a Burgundia utca között)

o a TEVA Gyógyszergyár és Pallag között,

o Debrecen és Kismacs között,

o a belváros és a Biczó István kert között.

ÉLHETŐ VÁROS

· Nagyerdei strandfürdő fejlesztése

· sportfejlesztések

o Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása

o Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program

o Rigó Dezső tekecsarnok felújítása

· Tócóskerti piac 200 millió Ft értékben

· Zöld város program, 2018.: csaknem 3,5 milliárd forint értékben

o Dobozikert

o Libakert

o Vénkert

o Sestakert

o Újkert

o Belváros

2018-ban induló Zöld városos projektek

Projektek:

1. „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

2. „Debrecen Belváros innovatív megújítása” című pályázat

3. „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

4. „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

5. „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

6. „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

Ütemezés:

Valamennyi projekt kiviteli tervdokumentációjának készítése – a szükséges közműegyeztetések folyamatban vannak – várhatóan 2018. májusig befejeződik. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások indítása valamennyi projekt esetén várhatóan 2018. I. félév. A kivitelezések előreláthatólag a Belváros kivételével ez év végéig megvalósulhatnak.

Fejleszteni kívánt területek és műszaki tartalmak:

Az érintett területeken tervezett felújítások, beavatkozások:

– a növényállomány rekonstrukciója, mely magában foglalja a gallyazást, gyomtalanítást, növényállomány fejlesztését, esetlegesen fák ültetését, szükség esetén kivágását;

– a parki eszközök, padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók telepítése;

– a közvilágítás szükség szerinti fejlesztése;

– a parkokon, zöldterületeken belüli csapások szükség szerinti burkolása;

– a parkokba, zöldterületekre vezető és/vagy azokon belüli botlás és balesetveszélyes lépcsők szükség szerinti javítása;

– a közbiztonság fokozása érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

1.  „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

• Az akcióterület gazdaságélénkítő programjának keretében cél egy „Kirakodó vásár” kialakítása.

• Beton árnyékoló felújítása zöld tető kialakításával a Sinai Miklós utcán.

• A Domokos Lajos utcán a sétálóút melletti rézsű vízelvezetésének megoldása.

• Borsos Villa felújítása

• A parkokban (Borsos Villa környezete, Sinai Miklós utcai és a Domokos Lajos utcai park) található játszóterek fejlesztése, általános felújítása; egyes sportpályák felújítása és kopórétegének cseréje lehetőség szerint gumi burkolatúra, új kondipark kialakítása, parki berendezések felújítása és bővítése.

• Közösségi kert-, ill. KRESZ pálya kialakítása.

• A Gyergyó utca 1-11. szám melletti szervizút felújítása.

2.  „Debrecen Belváros innovatív megújítása” című pályázat

• A belváros rekonstrukciós munkálatait követő térrendezés.

• A sétáló övezet kiterjesztése a gépkocsi forgalom – esetleges – teljes kizárásával.

• Debrecen belvárosában található zöldfelületek rekonstrukciója és fejlesztése, mely a növényállomány revitalizációját, parki eszközök telepítését és a járdák szükség szerinti javítását foglalja magában.

• A projekt keretében a Sas utca környezetében létesítendő mélygarázs lehetővé teszi a zöldterületek növelését.

• A projekt keretében gazdaságélénkítő tevékenyégként kerül sor a mélygarázs kialakítására és a virágpiac felújítására.

3. „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

• Játszóterek meglévő elemeinek felújítása és új játékok telepítése. Sportpálya szükség szerinti felújítása. Elavult pingpongasztalok bontása, vandál-biztos pingpongasztalok telepítése.

• Meglévő kondipark felújítása.

• Virágdézsák kihelyezése.

• Gépkocsi felhajtás megakadályozása a gyalogos övezetekre, valamint a zöldterületekre

• Parki berendezések kihelyezése, zöldfelület rekonstrukció.

• Parkolók felújítása padkarendezéssel.

• A projekt keretében lehetőség nyílt a fényesudvari kirakodóvásár felújítására.

4.  „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

• Zöldterületek bővítése, kialakítása, parki eszközök telepítése.

• Parkolók kialakítása.

• A meglévő játszóterek szükség szerinti felújítása, új játszótér és kondipark kialakítása.

• Meglévő sportpályák felújítása.

• Parki sétányok és csapások szükség szerinti burkolása.

• Komposztálók és szelektív hulladékgyűjtők telepítése.

5. „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

• Meglévő játszótéri elemek szükség szerinti elbontása, játszótér fejlesztése, körbekerítése.

• Meglévő kondipark fejlesztése, felújítása.

• Sportpálya burkolatának felújítása.

• Pihenő rész kialakítása idősek részére.

• Járdák, lépcsők szükség szerinti felújítása.

6. „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázat

• Játszótér felújítása és fejlesztése, valamint új játszótér kialakítása.

• Kutyafuttató fejlesztése.

• Kosárpálya felújítása, új kondipark telepítése.

• Új parkolóhelyek kialakítása.

• Új KRESZ pálya kialakítása.

• Csapások burkolása, néhány utcabútor telepítése.

• Zöldfelületek növelése.

 

Fotó: Miskolczi János