Debrecen Hotels

Pizzásdoboz és hivatalos iratok buktatták le a debreceni szemetelőket

  2018 okt 19 / #debrecen
Google ads
Google ads

Köztisztasági szabálysértés miatt öt esetben intézkedett a Debreceni Közterület Felügyelet keretében működő mezei őrszolgálat a 2018. július 1. és szeptember 30. közötti időszakban. Ezek között több olyan is volt, melyek kapcsán az illegálisan elhelyezett hulladékok között talált, személyes adatokat tartalmazó papírok vezették az elkövető nyomára a felügyeletet.

Az őrszolgálat egyik tagja 2018. augusztus 2-án egy az István út végén lévő egyik közterületen észlelte, hogy oda ismeretlen személy lakossági hulladékot helyezett el. A papírhulladékok között egy pizzásdoboz volt fellelhető, melyben a mezőőr egy a pizza megrendelőjére vonatkozó, nevet és telefonszámot tartalmazó papírlapot talált. A telefonszámon elért személy elismerte, hogy ő helyezett el illegálisan az adott területen két zsáknyi hulladékot. A telefonhívás után az illető kiment a helyszínre, ahol a mezőőr jegyzőkönyvet készített az esetről. A mezőőr tájékoztatta az illetőt, hogy szabálysértést követett el, ezért ellene szabálysértési feljelentést tesz az illetékes járási hivatalnál. Az illető az intézkedés után a hulladékot összeszedte és elszállította.

Ugyancsak az István út végén 2018. augusztus 8-án mintegy 4 négyzetméternyi területen talált illegálisan elhelyezett hulladékot (papír, műanyag, lakásfelújításból visszamaradt anyagok) a mezőőr. A hulladékok átvizsgálása során a papírhulladékok között egy debreceni lakos számára kiállított hivatalos iratot talált. Az illető ellen a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztasági szabálysértés miatt kezdeményezett eljárást a járási hivatalnál.

Lakossági hulladékot, műanyagot, papírt talált a mezőőr 2018. szeptember 11-én a Kelence utcán, közterületen. Itt a papírhulladékok között egy debreceni lakos számára kiállított meghatalmazás vezette nyomra a közterület-felügyeletet, mely az előbbiekhez hasonlóan szabálysértési eljárást kezdeményezett a meghatalmazáson szereplő személy ellen.

További két esetben a mezőőrök ez elkövetőket tetten érték, s helyszíni bírságot szabtak ki. A debreceni önkormányzat minden ilyen esetben eljár a gondatlan szemetelőkkel szemben.