Petíciót indítottak az Ady Endre Gimnázium menesztett igazgatójáért

2018.08.10

Rózsavölgyi Gábor és a tankerületi vezető is megszólalt az igazgatóváltási botrány ügyében.Mint korábban megírtuk, a diákok, tanárok és szülők által is támogatott Rózsavölgyi Gábor helyére a tankerület egy fideszes képviselőt, Türk Lászlót nevezte ki, aki egyébként történész végzettségű, és jelenleg (még?) egy debreceni általános iskola igazgatóhelyettese. Karrierje akkor kezdett felfelé ívelni, amikor megnyert egy helyi időközi választást, és “szervusz, miniszterelnök úrral” köszöntötte a telefonon gratuláló Orbán Viktort.

Az iskola honlapján olvasható összesítés szerint:

  • A nevelőtestület tagjai közül 62-ből 61-en támogatják Rózsavölgyi vezetői programját. Türk elképzeléseit viszont 56/6 arányban leszavazták.
  • A Szülői Választmány Rózsavölgyi pályázatát nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja. Türkét 3 igen, 27 nem és 1 tartózkodással nem támogatja.
  • A Diákönkormányzat szintén egyhangúlag, 40 igen szavazattal támogatja Rózsavölgyit, míg Türk tőlük egyetlen igent sem kapott, a 38 nemre jutott 2 tartózkodás. 

Rózsavölgyi igazgatói pozíciójának megvédéséért online petíciót indítottak, amit bárki aláírhat ide kattintva. Az igazgató mellett két nap alatt már 2 ezren álltak ki.

Az esettel kapcsolatban közleményt adott ki Rózsavölgyi Gábor és Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató is.

Ezt reagálta Rózsavölgyi:

Én, Rózsavölgyi Gábor intézményvezető ezúton kívánok a Debreceni Tankerületi Központ velem és az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos közleményére reagálni, tekintettel arra, hogy abból úgy tűnik, mintha az általam vezetett intézmény törvénytelenül működött volna két éven keresztül. Ezt teljes mértékben visszautasítom!

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 2016. novemberi törvényességi ellenőrzésének hiányosságai miatt 2017 januárjában írásbeli figyelmeztetésben részesültem, az indokolás alapján részben a szabadságokkal kapcsolatos szóbeli tankerületi igazgatói utasítás be nem tartása miatt. A Tankerület akkori szabályzata szerint azonban nem lehetett utasítani az intézményvezetőt a saját jogkörébe tartozó területen, tehát a szabadságok kiadása megfelelt a jogszabályoknak. Kizárólag maximális lojalitásom miatt nem kezdeményeztem a munkáltatói intézkedés bírósági felülvizsgálatát.

Az elmaradt tanórákkal kapcsolatban – a Tankerület állításával szemben – megtettem a szükséges intézkedéseket. 2017-ben részletes intézkedési tervet készítettem, amelyet a fenntartó elfogadott. Annak minden pontját betartottuk. Az elmaradt órák számának legalább 25%-os csökkentését írtam elő az iskolánk számára, azonban sikerült ezt jelentősen túlteljesíteni, végeredményben 50%-kal mérsékelni. Az elmaradt órák száma az összes óratömeg 1%-a, ami már a 2016-ban tartott ellenőrzéskor is megfelelt a többi gimnáziumban kialakult gyakorlatnak, ahol ezt a tankerület érdekes módon sohasem vizsgálta, továbbá számos iskola eljárásának, ahol szakértőként három év alatt közreműködtem. Meg kell említeni az órák elmaradásának az okait is.

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában az szerepel, hogy „lehetőleg ne legyenek elmaradt tanórák”. Az elmaradt órák a pedagógiai programunk feladatai és az adott tanév aktuális igényei, programjai miatt keletkeztek, azonban ezek valójában nem elmaradt órák voltak, csak az elektronikus osztálynaplóban jelentek meg így. Számos belső vizsgánk van, felkéréseket kapnak az országosan elismert drámásaink szereplésekre, rengeteg a jó gyakorlatunk, projektnapjaink, rendhagyó óráink és egyéb iskolán kívüli alkalmaink vannak (múzeumi órák, az Agóra, az ATOMKI meglátogatása, a jégcsarnok igénybevétele). Debrecen városa és a Tankerület rendszeresen igényelte/igényli diákjaink fellépését az akár munkanapokon is megtartott rendezvényein. Az adys tanulók szereplőként vettek részt a Csokonai Színház azon előadásain is a Légy jó mindhalálig című darabban, amelyet a város általános iskolásainak játszottak tanítási időben.

A Tankerület kérésére a városi tehetségnap megnyitásán egy teljes évfolyammal kellett délelőtt részt vennünk (két tucat óra maradt el). Ezeket a tényeket figyelembe véve – a Tankerület állításával szemben – megvalósul a koherencia a dokumentumaink és az intézmény működése között, hiszen az előző okok miatt maradtak el tanítási órák az összes óra mindössze 1%-ban. A hivatkozott esetekben az elektronikus naplóban rendszeresen elmaradt órák „keletkeztek”, azonban helyettük izgalmas, gazdag programokban részesültek a tanulók. 2014-ben országos kitüntetésben, Eötvös-díjban részesültem, ami a közoktatás egyik legmagasabb elismerése, évente mindössze négyen kaphatják. A díjra a Tankerület terjesztett fel. (Megjegyzem, hogy a megkapott elismerésre tekintettel a törvényi rendelkezések ellenére fizetési fokozatot nem léptem a következő évben, a Tankerület jogellenesen, törvénytelenül járt el).

Fegyelmi eljárás soha nem folyt ellenem. Három-négy éve az ország egyik legkiválóbb pedagógusa, intézményvezetője voltam. Ez megváltozott volna az elmúlt két évben? Most az egyik legrosszabbja lennék? Teljesen méltatlannak tartom, hogy 32 év után, két évvel a nyugdíjazásom előtt idén szeptembertől nem maradhatok tanárként teljes óraszámban az Ady Endre Gimnáziumban, hanem két helyen kell majd tanítanom. Ez az eljárás beleütközik a méltányos mérlegelés elvébe, érdekeimet súlyosan sérti, számomra aránytalan sérelmet okoz. Az előzőek alapján megállapítható, hogy az intézményben a jogszerű működés megvalósult a tanórák megtartását és helyettesítését, a pedagógusok feladatkiosztását és az iskolai dokumentumok koherenciáját illetően. (Az iskola tanulmányi és nyelvvizsga mutatói folyamatosan emelkedtek). Az intézkedéseim mindenben megfeleltek a fenntartó Tankerület által elfogadott intézkedési tervnek és a szintén elfogadott év végi beszámolóknak.

Debrecen, 2018. augusztus 9.

Rózsavölgyi Gábor, a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetője

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató nyilatkozata:

A Debreceni Tankerületi Központ megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy egyesek politikai ügyet kívánnak kreálni egy szakmai döntésből a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetői megbízása kapcsán. A Debreceni Ady Endre Gimnázium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására két pályázat érkezett. A belső pályázó, Rózsavölgyi Gábor, az intézmény korábbi intézményvezetője, a külső pályázó, Türk László, aki a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő egyik közoktatási intézmény intézményvezető-helyettese. A pályázatok a jogszabályi előírásoknak megfelelő időben és módon kerültek benyújtásra.

A pályázati eljárás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le. A véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek a saját szempontjaik alapján nyilvánították ki véleményüket a pályázókról és a pályázatokról.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartóként szakmai szempontok alapján alakította ki álláspontját.

A Debreceni Tankerületi Központ eljárásrendje szerint, azokban az intézményekben, ahol az adott évben magasabb vezetői pályázat kerül kiírásra, fenntartói törvényességi ellenőrzést végez, melynek eredménye megalapozza a fenntartói szakmai vélemény kialakítását.
Rózsavölgyi Gábor magasabb vezetői megbízása a 2016/2017- es tanévben járt le. Az akkor lefolytatott fenntartói törvényességi ellenőrzés a jogszerű működés hiányát állapította meg. Többek között magas volt az elmaradt tanórák száma, valamint a pedagógusok feladatkiosztása, illetve azok megvalósításának dokumentálása sok esetben nem mutatott egyezést. Az elmaradt órák és a helyettesítések vonatkozásában nem történt vezetői intézkedés a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében. A fentiekre tekintettel javasoltuk, hogy az intézményvezető nem öt évre, hanem további egy évre kapjon magasabb vezetői megbízást, hogy ez idő alatt a törvényes működés feltételeit maradéktalanul helyreállítsa.

A 2017/2018-as tanévben a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban a magasabb vezetői pályázat ismét kiírásra került. A fenntartó tényfeltáró utóellenőrzést végzett az intézményben a 2016/2017-es tanévben végzett törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódóan. Az ellenőrzés célja, annak vizsgálata volt, hogy a jogszerű, törvényes működés helyreállítása, biztosítása, teljes körűen megvalósult –e.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy továbbra sem biztosítottak maradéktalanul a jogszerű működés feltételei, a pedagógusok vonatkozásában a tényleges munkavégzés egyértelmű megállapítása nem vált lehetővé, továbbra is magas maradt az elmaradt órák száma. Volt olyan osztály, ahol egy adott hónapban a 22 magyar órából 5 volt megtartva, vagyis ez idő alatt a magyar órák 77%-a maradt el!

A fenntartó a Debreceni Ady Endre Gimnázium diákjainak érdekeit szem előtt tartva javasolta a döntéshozónak Türk László magasabb vezetői megbízásának támogatását, aki egy szakmailag magasan felkészült, vezetői tapasztalattal rendelkező, innovatív, dinamikus személyiség.

Sikeres, eredményes tanévet kívánunk a diákoknak, kedves szüleiknek és az intézmény minden munkatársának!

az eredeti hír itt elérhető