Debrecen Hotels

Megvan a pénz, jövőre elkészülhet az ivóvízhálózat Nagycsere-Halápon

  2018 okt 02 / #debrecen
Google ads
Google ads

Az Új Főnix Terv és a Fidesz-KDNP frakció  által indított Kertségi Fejlesztési Program kiemelt figyelmet fordít a kertségek és a városközponttól távolabb eső városrészek folyamatos fejlesztésére. A program egyik legnagyobb eleme lesz Nagycsere és Haláp ivóvízhálózatának kiépítése.

A településrészeken jelenleg nincs közüzemi ivóvízhálózat, az ingatlanok vízellátása egyedi fúrt kutakkal történik. A településrészeken és azok vonzáskörzetébe tartozó tanyákon a lakosság létszáma közel 2600 fő. Jelenleg fúrott kútból vagy palackos vízből látják el ivóvíz-igényüket a lakók. 2016 őszén a Debreceni Vízmű Zrt. az önkormányzat felkérésére elkészítette a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésének terveit.

A településrészek ivóvíz-ellátása a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékről kerül biztosításra. A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új, 4628 méteres vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő új vízműtelepig, majd innen 4286 méter hosszban a halápi elosztóig. A nagycserei tározó mellett egy nyomásfokozó központ létesül, mely biztosítja Nagycsere és Haláp területén a tervezett hálózatban a megfelelő nyomást és vízmennyiséget. A nyomásfokozó központból külön gerincvezeték létesül Nagycsere és külön Haláp településrészek vízellátására. A kiépülő gerincvezeték és az elosztó vezetékek teljes hossza 12 977 folyóméter.

Megvizsgálva a fúrott kutakból nyerhető vizek minőségét, abban nem megfelelő mértékű az arzén- és a nitrit-, valamint kifogásolható mértékű az ammónium-tartalom.

A kormány 2018 tavaszán döntött a beruházás támogatásáról, a szükséges 560.133.500 forintot 2018 szeptemberében teljes egészében átutalta a debreceni önkormányzatnak. Így az ivóvízvezeték kiépítésének költségei biztosítottak ahhoz, hogy elinduljon a kivitelezés.

A kiviteli tervek tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban van. Még ebben az évben kiírható a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, majd a jövő évben elkezdődhet és be is fejeződhet a beruházás.