Debrecen Hotels

Megkezdődött a debreceni Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

  2018 Júl 05 / #debrecen
Google ads
Google ads

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Lilla Téri Általános Iskolának az Új Főnix Terv keretében történő energetikai korszerűsítésére. Az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatai elkezdődtek.

„A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja az épület energetikai korszerűsítése, a hatékonyabb energiahasználat, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése.

lilla_ter_latvanyterv_1

Az intézmény Debrecen egyik kertvárosában, a Hatvan utcai kertben helyezkedik el, nagy udvarral, sportpályákkal, teniszpályával és játszótérrel is rendelkezik. Az általános iskolában évfolyamonként két osztály működik.

A Vág utca 9. szám alatti épületben nyolc osztályterem, két szaktanterem, tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, ebédlő, két sportpálya, egy tornaterem, egy tanári munkaszoba és egy szertár található.

A pályázat során megvalósul az épület energiahatékonyság központú fejlesztése hőszigeteléssel, a nyílászárók korszerűre cserélésével, a központi szellőzőrendszer kiépítésével és a fűtési rendszer korszerűsítésével, megújuló energiaforrás kihasználásával. Megvalósul az épület projektarányos akadálymentesítése, valamint a kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.

lilla_ter_latvanyterv_2

A kivitelezésre irányuló közbeszerzés sikeresen lezárult, kiválasztásra került kivitelező a DH-Szerviz Kft., a vállalkozási díj bruttó 229.295.065 forint. A pályázatban kivitelezésre elnyert bruttó 192.000.000 forint támogatás mellé Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 37.295.065 forintot önerőből biztosított. Az energetikai felújítás várhatóan 6 hónap alatt elkészül. 2018. június 1-jén a munkaterületet részlegesen átadtuk. Az iskola épületében 2018. július 1-jéig nyári tábor zajlott, ezért csak ennek a lezárása után vehette birtokba a kivitelező a teljes intézményt. A felújítási munkálatok elvégzése után várhatóan évente 69,03 tonnával csökken a CO2 kibocsátás, melynek köszönhetően az üzemeltetési költségek várhatóan körülbelül 30%-kal csökkennek.

Az épület energetikai korszerűsítésének megvalósításával csökken az energiafelhasználás, javul az energiamegtakarítás. Egy biztonságos, gazdaságosan fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő intézmény jön létre, mely modern helyszínt biztosít a gyermekek neveléséhez, oktatásához.

Az iskolában július 1-jével befejeződött a nyári táborozás így az egész intézmény területén megkezdődött a kivitelezés. Az épület hőszigeteléséhez szükséges előkészítési munkálatok folyamatban vannak, a régi lábazati burkolat a terveknek megfelelően lebontásra került. Az iskola fűtéséről gondoskodó talajszondák telepítése megtörtént. Az épület belső tereiben elkezdődött a gépészeti rendszer felújítása, a régi radiátorok, valamint a lámpatestek leszerelése.

A munkavégzés a lapostetőn is folyamatban van, a szigetelési munkák előkészítéseként a meglévő napelemeket ideiglenes áthelyezik, a teljes tetőszigetelés kivitelezését követően visszakerülnek eredeti helyükre.

A nyílászárók kicserélése is a napokban elkezdődik. A kibontásuk emeletenként szakaszolva történik, az intézmény állag- és vagyonmegóvása érdekében.