Debrecen Hotels

Kiváló debreceni pedagógusokat és tehetséges diákokat jutalmaztak

  2018 jún 28 / #debrecen
Google ads
Google ads

A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjak adományozására, a Cívis Talentum ösztöndíjak, valamint a Békessy Béla sportösztöndíjak átadására került sor 2018. június 28-án, a debreceni közgyűlés üléséhez kapcsolódóan. Az elismeréseket Papp László polgármester adta át, s köszöntötte a díjazottakat.

Az 1997-ben alkotott, hatályos közgyűlési rendelet szerint Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó, értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. május 31-ei ülésén döntött arról, hogy Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díjban részesíti Duróné Mónus Róza Líviát, a Simonyi Úti Óvoda vezetőjét, Nemes Józsefet, a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárát, a Lautitia kórus karnagyát, valamint dr. Tóth László Tamásnét, a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziumának intézményvezetőjét.  

Duróné Mónus Róza Lívia egész pedagógus pályafutása Debrecenhez, és egyben a Simonyi Úti Óvodához kötődik.

durone_monus_roza_livia

Felsőfokú tanulmányainak befejezését követően, 1974-ben került az akkor létrehozott intézménybe. Kezdetben beosztott pedagógusként dolgozott, 1998-tól óvodavezető. Pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügyigazgatási területeken egyaránt magas színvonalon látja el munkáját. Az általa vezetett óvoda a Nagyerdő közvetlen közelében, kedvező környezetben várja az óvodás korú gyermekeket, a magas színvonalú pedagógiai munka eredményeként pedig Debrecen legkeresettebb óvodái közé tartozik. Az óvodavezető 44 évet töltött el az általa vezetett intézményben, s idén nyugdíjba vonul. Személyes példamutatásában az intézményhez való hűség, Debrecen városához való ragaszkodás tükröződik. Munkáját mindig nagyfokú hozzáértéssel végezte, mely munkatársai, vezetőtársai körében is elismert. Generációk kerültek ki a keze alól, a szülők és a gyermekek körében szeretet és tisztelet övezi személyét.

Nemes József 2004 óta a Lautitia Gyermekkar, Ifjúsági Vegyeskar és Kamarakórus karnagya. Tanári és karnagyi munkáját egykori alma materében, a korábbi Bányai Júlia Általános Iskolában, jelenlegi nevén Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végzi.  

nemes_jozsef

A kezdeti éveket követően az iskola már elballagott diákjainak javaslatára alakította meg 2008-ban az ifjúsági vegyeskart, majd 2015-ben a kamarakórust is. Mindhárom kórus tevékenységét szívvel-lélekkel, nagy szakmai hozzáértéssel irányítja. Az általa teremtett harmonikus és szeretetteljes közösségben minden kórustag egyaránt tehetségesnek és fontosnak érzi magát, tanárukhoz nemcsak szakmai, hanem magánjellegű problémákkal is szívesen fordulnak. Szeretetével és hasznos tanácsaival, megbízhatóságával, különleges mentalitásával kiérdemelte a kórustagok bizalmát és ragaszkodását. Nemcsak a tanáruk, hanem a barátjuk is. Személyiségével különleges szerepet tölt be a tehetséggondozásban is. Legfrissebb versenyeredményeik közül – a teljesség igénye nélkül – a XV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny 1. helyezése 2015-ben, szintén ebben az évben az Arezzo-i Nemzetközi Kórusverseny nagydíja, 2016-ban a XXVII. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 2. helyezése, 2017-ben a XVI. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny 1. helyezése és nagydíja, valamint az 53. Montreaux-i Nemzetközi Kórusverseny 2. helyezése emelhető ki. A számos hazai és nemzetközi siker, fesztiváleredmény mellett a mintegy 150 tagot számláló kórus komolyzenei és könnyűzenei felkéréseknek is eleget tett, városi és intézményi rendezvényeken is közreműködött. A kórustagok a Csokonai Színház operáiban, zenés darabjaiban is fellépési lehetőséget kapnak. A karnagy megkérdőjelezhetetlen szakmai tudása és kivételes zenei érzéke mellett, emberi jósága és örökös derűje miatt érdemelte ki az elismerést.

Dr. Tóth László Tamásné, a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziumának intézményvezetője 1984 óta dolgozik a pedagógus pályán. Kezdetben magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos tanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként tevékenykedett jelenlegi intézményében, majd 2009-től igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. 2012 óta az intézmény vezetője.

dr_toth_laszlo_tamasne_

Pedagógus pályája kezdetétől a folyamatos önképzés, a fejlődésre való igény jellemezte. Az eltelt évek alatt francia szakos nyelvtanári diplomát, okleveles Európa-szakértő, gyermek-, család- és ifjúságvédelmi pedagógusi végzettséget szerzett, valamint közoktatási vezetői szakvizsgát tett. Részt vett iskolája hazai és nemzetközi pályázatainak koordinálásában. Érettségi vizsgaelnöki megbízást is vállal, számos nemzetközi projektbe kapcsolódik be, mindig igyekszik nyelvtudását frissíteni. Az általa vezetett nevelőtestület 2016-ban elsőként nyerte el A Debreceni Szakképzési Centrum Kiváló Nevelőtestülete címet. Nagy hangsúlyt helyez az intézmény marketingjére, új ötletei előre lendítik az iskola és az általa kínált képzések megismertetését. Lendületes személyisége hiteles az általa vezetett közösség számára, melyet az egységesség, az összetartozás jellemez. Igazgatói pályája előremutató, folyamatosan fejlődő, mellyel példát mutat a pedagógusok számára.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesülhet az a személy vagy közösség, akinek, vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló. Ebben az évben két személy és egy közösség részesül Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban: dr. Vántus Andrásné, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, Erdélyi Edit Tünde, a Görgey Utcai Óvoda vezetője, valamint a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának nevelőtestülete.  

Dr. Vántus Andrásné egész eddigi pályafutása Debrecenhez kapcsolódik. 1986-tól a Békessy Béla Általános Iskolában, majd annak jogutód intézményében, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végezte kiemelkedő színvonalú szakmai munkáját.

dr_vantus_andrasne

Több évtizedig foglalkozott a diákokkal kiváló szakmaisággal, töretlen lelkesedéssel és nagy odaadással. Pályája során a tehetséggondozási területre fokozottan koncentrált, nagy figyelmet szentelt a tehetségígéretek felfedezésének és fejlesztésének. 2011-ben tehetségfejlesztő szakértő, szakvizsgázott pedagógus lett. Több mint két évtizedes pedagógusi pályája során irányította intézménye tehetségterületeinek akkreditációját, majd a Tehetségpont cím elnyerésének folyamatát. A „debreceni példaként” ismert komplex debreceni tehetséggondozó programban a kezdetektől részt vett, ahol a tanulásmódszertan, valamint az idegen nyelvi modul keretein belül végezte a programba beválogatott tanulók fejlesztését, mindemellett tehetségkoordinátori feladatokat látott el a Debreceni Tehetséggondozó Központban is. 2012-től az intézményfenntartói feladatok ellátásával foglalkozik. Kezdetben a polgármesteri hivatal oktatási osztályának köztisztviselőjeként, 2013-tól pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársaként végezte a köznevelési intézmények irányításával összefüggő feladatokat. 2017-től a Debreceni Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, 42 köznevelési intézmény szakmai munkáját irányítja. Kiemelt figyelmet fordít továbbra is a tehetséggondozó program továbbfejlesztésére, illetve a diagnosztikai mérés-fejlesztés programjának tankerületbe történő adaptálására. Személyiségét az elhivatottság, a szakmai igényesség és feladatai végrehajtásában a következetes elszántság jellemzi. Munkatársai tisztelik, vezetői munkáját folyamatos elismerés övezi.

Erdélyi Edit Tünde óvodavezető 30 éve van a pedagógus pályán. 1988-ban, pályakezdő óvónőként kezdett dolgozni a Görgey Utcai Óvodában, melynek 2002-től vezetője.

erdelyi_edit_tunde

Pedagógusi munkáját a kezdetektől a lelkiismeretesség, alaposság és magas fokú szakmai igényesség jellemezte. Legfontosabb feladatának a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör fenntartását, megerősítését tekinti. Kooperatív vezetőként számít az alkalmazotti közösség véleményére, ötleteire, együttműködése példaértékű vezetőtársaival, kollégiával és a szülőkkel egyaránt. 16 év alatt olyan összetartó közösséget teremtett, amelynek tagjai nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatják egymást, elismerik egymás érdemeit, bátran fordulnak egymáshoz segítségért. Személyes példamutatással hívja fel a munkatársak figyelmét az élethosszig tartó tanulás fontosságára. Részese az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka hallgatók elméleti és gyakorlati képzésének. Az eltelt évek alatt megszerzett tudását, tapasztalatait megosztja pályakezdő kollégáival. A szülők megítélése szerint ez az intézmény igazán gyermekközpontú, mely a dolgozók áldozatos munkájának köszönhető. A jól működő közösség mögött azonban egy határozott, elszánt és céltudatos vezető áll. Ennek köszönhető, hogy az óvoda folyamatosan bővülő játékállománnyal, megújuló környezettel és számos programlehetőséggel várja az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. Az óvoda vezetője remek pedagógus, nyitott, mindig elérhető, jó szándékú ember, akit a fenntartó 2011-ben tanácsosi címmel tüntetett ki, s az általa vezetett közösség 2008-ban „Debrecen Város Közoktatásáért” díjban részesült.

A Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma – az 1908-ban alapított „Mechwart” – mindig is Debrecen városának és környezetének elismert, népszerű középfokú intézménye volt, s ma is az. Elismert gazdasági vezetők, műszaki szakemberek, mérnökök, technikusok, informatikusok töltötték itt középiskolás éveiket. A mechwartos tanulók évről-évre ott sorakoznak az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek dobogóin, és eredményesen szerepelnek az EuroSkills és WorldSkills elnevezésű nemzetközi szakmai megmérettetéseken is. Az intézmény továbbtanulási mutatója nagyon jó, igényes általános tantervű és nyelvi képzés is folyik. Az országos kompetenciamérés kimutatása szerint az iskola az ország szakgimnáziumainak élmezőnyében van. Az elmúlt években számos fejlesztés, innováció segítette a szakmai munkát: magyar-német két tanítási nyelvű szakközépiskolai osztály beindítása 2002-ben, az angol nyelv emelt óraszámú oktatása 2003-tól, az 1998-ban elnyert ECDL vizsgáztatási jogosultság évente történő megújítása, az úgynevezett Cisco Hálózati Akadémia oklevelének megszerzésének lehetősége az iskolában 2002-től, felnőttképzés keretében szerezhető újabb szakképesítések lehetősége, 2006-tól kezdődően EuroPass bizonyítványok kiadása, melyek mind-mind az intézmény diákjainak elhelyezkedési lehetőségeit javítják. Az iskola a tanárképzés eredményes gyakorlóhelye, 2004-től viseli a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet. A középiskola szoros kapcsolatot ápol a debreceni vállalatokkal, diákjaikat a környező települések cégei, szervezetei is szívesen fogadják. A helyi igényeket felmérve a most befejeződött tanévtől nyelvi előkészítős osztállyal is bővítették kínálatukat. A demográfiai hullámvölgy ellenére az iskola tanulólétszáma fokozatosan növekszik, ami az intézmény népszerűségét jelzi, s hangsúlyozza a benne folyó oktató-nevelő munka kiválóságát.

A Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma nevében a díj díszoklevelét dr. Barcsa Lajos intézményvezető vette át.

dr_barcsa_lajos

Városunk középiskolás diákjai számos nemzetközi versenyen öregbítik Debrecen hírnevét. A közgyűlés ezt a kiemelkedő teljesítményt elismerve 2016-ban Cívis Talentum ösztöndíjat alapított azzal a szándékkal, hogy a tehetséges tanulók további versenyekre való felkészülését anyagilag is támogassa.

Idén öt diák részesült a Cívis Talentum ösztöndíjban:

Elek Péter a Dóczy Gimnázium 11. évfolyamos diákja.  Fizikaversenyekre már 8. osztályos kora óta rendszeresen jár, 10. osztályosként a román-magyar előolimpián képviselte Magyarországot. Az idei fizika OKTV-n 6. helyezést ért el, míg a Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaversenyen elektromosságtanból az 1. helyen végzett.  Versenyei közül kiemelendő az Ortvay Rudolf Nemzetközi Fizikai Problémamegoldó Verseny, ahol egyetemisták vesznek részt, és ahol 11. osztályosként 3. helyezést ért el úgy, hogy az első két helyezést nem osztották ki. Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy május végén részt vehetett az Európai Fizikai Diákolimpián, valamint július végén Lisszabonban a Nemzetközi Fizika Diákolimpián is az öt fős csapat tagja lesz, egyedüli 11. osztályosként. Feladatmegoldásai megjelentek a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban, és készül két tudományos cikke is.

Sajtos Gergő Zoltán a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumának érettségiző diákja. Az angol középfokú állami nyelvvizsga megszerzését követően 2016-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjében, szoros versenyben 1. helyezést ért el. 2017-ben jelentkezett a kémia OKTV-re, ahol a kémia tagozatos diákokkal versenyzett, és a 2. fordulóban elért 10. helyezésével bejutott a döntőbe. Itt a gyakorlati feladatok megoldása kapcsán megmutathatta tehetségét, és 4. helyezéssel örvendeztethette meg magát, tehette büszkévé iskoláját. Az OKTV-n elért sikerei eredményeként meghívást kapott a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészítő táborába. Szorgalmát és tehetségét elismerve tanárai 2017-ben benevezték a kétévente megrendezésre kerülő Grand Prix Chimique nemzetközi vegyész diákolimpia válogatójára is, annak ellenére, hogy akkor még csak a 11. évfolyamot végezte. Ennek köszönhetően egy veszprémi technikus társával együtt képviselhette Magyarországot 2017-ben Szerbiában a 13. nemzetközi diákolimpián.

Sass Boglárka  a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 11. osztályos matematika-fizika tagozatos tanulója. Rendszeres résztvevője az országos és nemzetközi matematika, illetve pénzügyi versenyeknek. Iskolai tanulmányai mellett e-learning képzésen vesz részt a Mathias Corvinus Collegiumban. A szlovákiai Somorján megrendezett 26. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny középmezőnyében végzett 2017-ben. Csapatával háromszor ért el első helyezést a Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyen, és kétszer jutottak országos döntőbe a Bolyai Matematika Csapatversenyen. Tavaly sikeres angol középfokú, idén pedig német középfokú nyelvvizsgát tett. A most zárult tanévben a PénzSztár – Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállakozási Versenyén második helyezést ért el csapatával. 2018 márciusában részt vett a Náboj Nemzetközi Matematikaversenyen, ahol csapattársaival 8 ország közel 500 csapata közül a 68. helyet szerezték meg.

Székely Mihály a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium hatosztályos matematika tagozatának tanulója 11. évfolyamon. Középiskolai tanulmányainak kezdetétől  foglalkozik programozással. Junior Templeton Fellow címet kapott a 2016 március és 2017 februárja között lezajlott Magyar Templeton Programban, mely a világon egyedülálló kísérleti tehetséggazdagító programként keresi a kivételes magyar kognitív tehetségeket a 10-29 éves korosztályban. A PénzSztár – Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenyén országos 1. és 2. helyezést is sikerült elérnie. Legfrissebb eredményei közé tartozik a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen elért 1. illetve 2. helyezése. Az elért eredményeken felül ECL felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik és jelenleg a középfokú német nyelvvizsgájára készül.

Ugrin Bálint József a Tóth Árpád Gimnázium 12. osztályos tanulója, emellett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara zongora tanszakának előkészítő évfolyamos hallgatója. Legfőbb érdeklődési köre a nyelvészet tudományának területe. Több alkalommal volt döntőse a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia versenyeinek, ezáltal lehetőséget nyerve a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvételre. Ehhez a versenyhez kapcsolódó eddigi legjelentősebb eredménye: a 2015. évi nemzetközi diákolimpia bronzérmes helyezése. Ezen felül az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek magyar nyelv, filozófia és művészettörténet témakörének döntőiben is szerepelt. Természettudományos ismereteit a Less Nándor Földrajzverseny és a 2016/2017-es OKTV döntőin is kamatoztathatta. Az országos és nemzetközi versenyek mellett középiskolai tanulmányait is sikeresen teljesítette, minden évben kitűnő eredményt ért el, több tantárgyból dicsérettel.

Békessy Béla sportösztöndíjban olyan, debreceni sportszervezetben versenyző, egyéni- vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos, felnőtt vagy legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló részesülhet, aki olimpián, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket ért el. Az idén harmadik  alkalommal adományozott ösztöndíjat  7 sportoló kapja: Arany Attila Csaba triatlonista, Balázsi Panni karatéka, Göttlinger Dániel kerekesszékes vívó, Kozák Luca gátfutó, Mihály Kata vívó, Nagy Tímea ökölvívó, valamint Senánszky Petra uszonyos úszó.

Arany Attila Csaba triatlonista a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. 2017-ben a Junior Aquatlon Európa-bajnokságon bronzérmes lett. Még ugyanebben az évben két 1. helyezést szerzett a Junior Európai Olimpiai Reménységek Versenyén. Csapatban kétszeres junior országos bajnok, valamint a junior országos bajnokságon triatlonban és aquatlonban ezüstérmes. Felkészítő edzője Papp Zsolt.

Balázsi Panni karatéka a Shogun Sportegyesület versenyzője. A felnőttek mezőnyében 2018-ban az országos bajnokságon 4. helyezést ért el, míg 2017-ben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Szintén 2017-ben az utánpótlás Európa-bajnokságokon 2., illetve két 5. helyezést is szerzett. Több nemzetközi kiemelt versenyen is dobogóra állhatott, valamint Világkupa 2. helyezéssel is büszkélkedhet. Többszörös diákolimpiai bajnok. Felkészítő edzője Rácz Csaba.

Göttlinger Dániel kerekesszékes vívó a Békessy Béla Vívó Klub versenyzője. 2017-ben világbajnoki 5. és 7., világkupa versenyen 1. és 5. helyezéseket ért el. Még ugyanebben az évben kétszer állhatott a dobogó harmadik fokára az országos bajnokságon. 2016-ból Európa-bajnoki 6. helyezéssel büszkélkedhet, világkupa 6-7. helyezés és országos bajnoki 2-3. hely volt az övé. Felkészítő edzője Serra Zsolt.

Kozák Luca gátfutó a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. 2018-ban a Birminghami Fedett Pályás Atlétikai Világbajnokságon 23. helyezést ért el. 2017-ben világbajnoki 28., valamint a fedett pályás szezonban Európa-bajnoki 13. Az Universiade-n bronzérmes. Utánpótlás korosztályban a 2017. évi U23-as Atlétikai Európa-bajnokságon bronzérmes, illetve 6. helyet is szerzett. Több alkalommal is országos bajnok korosztályában. 2016-ban Európa-bajnokságon történő szereplést vívott ki teljesítményével. A 2016/2017-es versenyszezonban országos bajnokságon a 2-3. helyen végzett, szuperliga-versenyen 2. helyezést ért el. Az U23-as utánpótlás versenyzők megmérettetésén 100 méteres gátfutó számban két alkalommal is a legjobbnak bizonyult. Felkészítő edzője Suba László.

Mihály Kata vívó a Békessy Béla Vívó Klub versenyzője. 2018-ban Világkupa 64., a Budapesti Grand Prix Verseny 49. helyezettje. A 2017. évi Universiadén a 29. helyezést érte el. 2016-ban világkupa-versenyen 8., 55., és 58., 2017-ben 23. és 62. helyezést szerzett. Országos bajnokságon 2016-ban 2-3. helyet szerzett, míg országos válogató versenyen több alkalommal a 2. helyen végzett. Felnőtt Magyar Kupa fordulókon több alkalommal is dobogós volt. Felkészítő edzője Serra Bendegúz.

Nagy Tímea a DVSC Ökölvívó Kft. versenyzője. 2018-ban a debreceni Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny bajnoka, valamint több nemzetközi verseny dobogósa. 2017-ben felnőtt országos bajnok. A 2016/2017-es versenyszezonban világbajnoki 9. helyezett, Európa-bajnoki 5. helyezett. Korábbi években elért nemzetközi eredményei között Európa-bajnoki 3. helyezés, világbajnoki 3. és 5. helyezések szerepelnek. Több felnőtt országos bajnoki címmel is büszkélkedhet. Felkészítő edzője Salánki László.

Senánszky Petra uszonyos úszó a Debreceni Búvárklub sportolója. 2017-ben a világjátékokon a mezőny egyik legeredményesebb versenyzője volt két aranyéremmel, illetve egy 4. helyezéssel. Még ugyanebben az évben Európa-bajnok, illetve Világkupa első helyezett lett. Bajnoki címeinek köszönhetően minden évben az országos bajnokságok egyik legkiemelkedőbb versenyzője. Korábbi versenyeredményei között felnőtt és junior világbajnoki 1. helyezések, valamint felnőtt országos bajnoki címek szerepelnek. Felkészítő edzője Kókai Dávid.

A díjazottak nevében dr. Vántus Andrásné mondta el gondolatait.

A díjazottakat ünnepi műsorral köszöntötték a Debrecen Város Közoktatásáért díjjal kitüntetett Boldogfalva Óvoda nagycsoportos óvodásai, a szintén Debrecen Város Közoktatásáért díjas Debreceni Dózsa György Általános Iskola versmondó diákjai – Málnási Miron és Balassa Kincső –, valamint a Lautitia Gyermekkórus.