Debrecen Hotels

Kik tették a legtöbbet Debrecenért? Bárkit javasolhatunk, aki díjra érdemes

  2018 jún 28 / #debrecen
Google ads
Google ads

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – és az 53/1997. (XII.20.) Kr. számú rendelete alapján – Debrecen Város Csokonai-díját, Debrecen Város Hatvani-díját, Debrecen Város Hajós Alfréd-díját adományozza a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkája elismeréseként.

Debrecen Város Csokonai-díja elismerést adományoz a közgyűlés a társadalomtudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén művészi színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként.

Debrecen Város Hatvani-díja elismerést adományoz a közgyűlés azoknak, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életmű elismeréseként.

Debrecen Város Hajós Alfréd-díja elismerést adományoz a közgyűlés a kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, illetve a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységet végző egyénnek vagy közösségnek.

Az adományozásra javaslatot tehetnek az önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjban részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok.

A javaslatokat 2018. augusztus 27-ig lehet benyújtani a város polgármesteréhez címezve, a DMJV Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályára (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 1. emelet 116. iroda).

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtatvány beszerezhető az Új Városháza Kulturális Osztályán (Kálvin tér 11., 1. emelet 112. iroda) vagy letölthető a www.debrecen.hu honlapról (https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/osztondijak-palyazatok/felhivas-dijazandok-javasolhatok), ahol az eddigi kitüntetettek névsora is megtekinthető.