Debrecen Hotels

Kik legyenek idén Debrecen díjazottjai? Várják a javaslatokat!

  2019 jan 02 / #debrecen
Google ads
Google ads

A város napja – április 11. – alkalmából Debrecen közgyűlése a hagyományokhoz híven díszpolgári címet, Pro Urbe, Mecénás és Sajtódíjat adományoz az önkormányzathoz 2019. február 11-ig beérkező javaslatok alapján. Arról, hogy ezen elismerések adományozására kik, milyen módon tehetnek javaslatot, a www.debrecen.hu honlapról, munkaidőben az 52/511-452-es telefonszámon, valamint a Régi Városháza portáin és az Új Városháza lift előtti portaszolgálatánál elhelyezett tájékoztatóból értesülhetnek az érdeklődők. Ugyanitt a szükséges formanyomtatvány is beszerezhető, illetve a város internetes honlapjáról letölthető: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/dijazandok-javasolhatok-2019.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11., a város napja alkalmából díszpolgári címet, Pro Urbe, Mecénás és Sajtódíjat adományoz.

A „Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak és ezzel hozzájárultak a város szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az, aki városunk nemzetközi hírnevét tovább erősítette.

Debrecen Város Pro Urbe-díja” elismerést adományoz a közgyűlés a városunk érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki/amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén.

Debrecen Város Mecénása” díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként – egyénnek és közösségnek egyaránt.

Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Az adományozásra javaslatot tehetnek a város polgármesterénél: az önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. (Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.)

A fenti elismerések adományozására irányuló javaslatok beérkezésének határideje: 2019. február 11.

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtatvány a Régi Városháza (Piac utca 20.) portáin, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (Piac u. 20., I. emelet 49. számú iroda), valamint az Új Városháza (Kálvin tér 11. szám) lift előtti portaszolgálatánál szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.hu honlapról – https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/dijazandok-javasolhatok-2019 , ahol az eddigi kitüntetettek névsora is megtekinthető.