Ki legyen Debrecen díszpolgára? Lehet küldeni a javaslatokat

2018.01.02

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
hagyományokhoz híven – és 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelete alapján – április 11.,
a város napja alkalmából díszpolgári címet, Pro Urbe, Mecénás és Sajtódíjat
adományoz.
A „Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával a közgyűlés
kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és
lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét,
akik maradandót alkottak és ezzel hozzájárultak a város szellemi és anyagi
gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az, aki városunk nemzetközi hírnevét
tovább erősítette.

„Debrecen Város Pro Urbe-díja” elismerést adományoz a közgyűlés a városunk
érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként azon természetes és jogi
személynek, közösségnek, aki/amely éveken keresztül munkálkodott a helyi
társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén.

„Debrecen Város Mecénása” díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését
szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként –
egyénnek és közösségnek egyaránt.

„Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozható az elektronikus vagy írott
sajtóban dolgozó újságírónak a városról való objektív tájékoztatás, a város

népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Az adományozásra javaslatot tehetnek a város polgármesterénél: az
önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban
kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő
intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és
civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben
lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. (Önjelölés nem fogadható el
érvényes javaslatként.)

A fenti elismerések adományozására irányuló javaslatok beérkezésének
határideje: 2018. február 10.

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyomtatvány a Régi Városháza (Piac
utca 20.) portáin, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (Piac u. 20., I. emelet
49. számú iroda), valamint az Új Városháza (Kálvin tér 11. szám) lift előtti
portaszolgálatánál szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.hu honlapról, ahol
az eddigi kitüntetettek névsora is megtekinthető.

az eredeti hír itt elérhető