Debrecen Hotels

Jövőre épülhet ki az ivóvízvezeték-hálózat Nagycserén és Halápon

  2018 Már 20 / #debrecen
Google ads
Google ads

Nagycserén és Halápon jelenleg nincs közüzemi ivóvízhálózat, az ingatlanok vízellátása egyedi fúrt kutakkal történik.A településrészeken és azok vonzáskörzetébe tartozó tanyákon a lakosság létszáma közel 2600 fő. Jelenleg fúrott kútból vagy palackos vízből látják el ivóvíz igényüket a lakók. 2016 őszén a Debreceni Vízmű Zrt az önkormányzat felkérésére elkészítette a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésének terveit.

A településrészek ivóvíz ellátása a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékről kerül biztosításra. A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új, 4624 méteres vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő 2×50 m3-es vasbeton szerkezetű napi tározóig, majd innen 4286 méter hosszban a halápi elosztóig. A tározó mellett egy nyomásfokozó központ létesül, mely biztosítja Nagycsere és Haláp területén a tervezett hálózatban a megfelelő nyomást és vízmennyiséget. A nyomásfokozó központból külön gerincvezeték létesül Nagycsere és külön Haláp településrészek vízellátására. A kiépülő gerincvezeték és az elosztó vezetékek teljes hossza 12 970 folyóméter.

Megvizsgálva a fúrott kutakból nyerhető vizek minőségét, abban nem megfelelő mértékű az arzén és a nitrit, valamint kifogásolható mértékű az ammónium tartalom.

A kormány legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a beruházást 562 millió forinttal támogatja, amelyet az idei költségvetési évben juttat el az önkormányzat számára. Így az ivóvízvezeték kiépítésének költségei biztosítottak ahhoz, hogy elinduljon a kivitelezés.

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban van. A tervek szerint 2018-ban elindulhat a kivitelezés, amelynek a befejezése 2019-ben várható.

– Polgármesteri Hivatal, Debrecen –