Debrecen Hotels

Ezek a személyek kapnak tavasszal Erzsébet-utalványt

  2018 Már 08 / #
Google ads
Google ads

A Magyar Közlöny 2018/32. számában megjelent 34/2018. számú kormányrendelet szerint Erzsébet-utalványban részesülnek a nyugdíjban, illetve más ellátásban részesülő személyek.

Egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 10 ezer forint értékű Étkezési Erzsébet-utalványban részesül a közlöny szerint az a személy, akinek 2018 márciusában

– öregségi nyugdíjat,

– özvegyi nyugdíjat,

– szülői nyugdíjat,

– árvaellátást,

– baleseti hozzátartozói nyugellátást,

– mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

– mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

– korhatár előtti ellátást,

– szolgálati járandóságot,

– átmeneti bányászjáradékot,

– táncművészeti életjáradékot,

– rokkantsági ellátást,

– rehabilitációs ellátást,

– baleseti járadékot,

– rokkantsági járadékot,

– bányászok egészségkárosodási járadékát,

– fogyatékossági támogatást,

– vakok személyi járadékát,

– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

– polgármesterek közszolgálati járadékát,

– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

– kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést vagy

– nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot folyósítanak.

Az egyszeri juttatás akkor is egyszer jár, ha a jogosult több ellátásban részesül.

Az Erzsébet-utalványt csak postai úton lehet kézbesíteni, amit csak a Magyar Posta végezhet el.

A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2018. május 31.

(infostart.hu)