Debrecen Hotels

Erős Afrika: a Parlament új EU-Afrika stratégiát határoz meg

  2021 márc 26 / #debrecen
Google ads
Google ads
  • A bizottsági tervek jó alapot jelentenek az Unió és Afrika közötti jövőbeli kapcsolatokhoz
  • Afrika megerősítése legyen a stratégia célja
  • A Parlament az oktatással, mezőgazdasággal, a nők helyzetével, tartozáselengedéssel és a migrációval kapcsolatban is formálná a kapcsolatokat

Európának és Afrikának túl kell lépnie a donor-kedvezményezett dinamikán, mondja a Parlament, amely szorosabb kapcsolatot építene ki a két földrész között.

A képviselők csütörtökön 460 szavazattal, 64 ellenszavazat és 163 tartózkodás mellett fogadták el a Parlament átfogó stratégiáját az Afrika és Európa közötti kapcsolatokról.

Ennek középpontjában az emberi erőforrások fejlesztésének kell állnia, ezért kiemelkedő figyelmet kell fordítani az oktatásra és a tanárképzésre, a korai iskolaelhagyás visszaszorítására, és a lányok bevonására az oktatásba. Az új stratégiának a kontinens egészségügyi ellátását és az országok egészségügyi rendszereit is fejlesztenie kell.

A képviselők emellett a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat által meghatározott területeken – a zöld átmeneten, az energiapolitikában, a digitális átalakulásban, a fenntartható munkahelyek kialakításában, a jó kormányzati gyakorlatok meghonosításában és a migráció kezelésében is együttműködnének Afrikával.

Afrika megerősítése

A képviselők hangsúlyozzák, hogy „az EU–Afrika kapcsolatok[nak el kell] mozdul[niuk] a donor és kedvezményezett közötti dinamikától”. Ehelyett Afrikának egyenrangú félként kell részt vennie a közös munkában, amelynek során az afrikai kormányok feladata többek között az ENSZ által meghatározott fenntartható fejlődési célok megvalósítása, az éghajlatváltozás kezelése, és a törekvés a nemek közötti egyenlőségre. Ezekre a célokra a képviselők jelentős forrásokat kérnek a Globális Európa – Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközből, az Unió új külpolitikai költségvetési programjából.

Elvárások az új stratégiával szemben

A Parlament az új Afrika-stratégiától azt is elvárja, hogy hosszú távú pénzügyi és kapacitásépítési támogatást biztosítson az afrikai országoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A kontinens exportfüggésének csökkentése céljából Európának az afrikai országok regionális együttműködését is támogatnia kellene, véli a Parlament.

Az Uniónak ösztönöznie kellene az afrikai szabadkereskedelmi zóna felvirágzását, a nemzetközi hitelezőknek – például a Nemzetközi Valutaalapnak és a Világbanknak – pedig többet kellene tennie az afrikai kormányok adósságainak enyhítésére, hangsúlyozzák a képviselők.

A Parlament végül elvárja, hogy Európa ösztönözze a szexuális és reproduktív egészség védelmét és az ezzel kapcsolatos jogok fenntartását Afrikában, és ügyeljen a menekültek és migránsok emberi méltóságának megőrzésére.

Chrysoula Zacharopoulou (Renew, Franciaország) jelentéstevő szerint

„Afrika a sokszínűségével és az ugrásra kész tehetségével döntő szerepet játszik majd a világ jövőjében. Afrikai barátaink a szövetségeseink, és minden európainak meg kell értenie a partnerségünk jelentőségét és a benne rejlő lehetőséget. A Parlament a kapcsolatunk középpontjába az emberi erőforrásokat tenné, és a munkát az afrikai egészségügy megerősítésével kezdené. Afrikai zöld megállapodásban is gondolkoznunk kell. A sikerhez arra van szükség, hogy mind a 27 uniós tagállam szerepet vállaljon a partnerségben” – mondta a jelentéstevő.

A vita magyar felszólalói

A következő lépések

Az állásfoglalás hozzájárul a jelenleg formálódó EU-Afrika stratégia kialakításához. A folyamat egy közös stratégia elfogadásával zárul majd, amelyre egy Unió-Afrika csúcstalálkozón kerül sor még az idén.

Háttér

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke 2020-ban jelentette be, hogy Bizottsága új EU-Afrika stratégiát alakít ki.