Erdőfelújítás kezdődik a Tócó-patak mentén

2019.02.14

A területen lévő fák rendkívül rossz állapota és vágásérettségi koruk jelentős meghaladása miatt, baleset- és vagyonvédelmi okokból egy ütemben végzett tarvágással termelnek ki egy erdőrészletet 2019 februárjának közepe és a március 15. közötti időszakban Józsán, a Tócó-patak mentén – tájékoztatott a debreceni önkormányzat.

Debrecen-Józsa területén, a Józsapark mögött, a Tócó-patak mentén található, tájidegen fajok – javarészt nemesfűz és óriásnyár – által uralt, telepített puhafás fásítás egyedei már jóval meghaladták a biológiai koruk felső határát, és az erdészeti gyakorlatban meghatározott vágásérettségi kort. Az egyedek rendkívül rossz fiziológiai állapotban vannak, veszélyeztetve az erdősáv közvetlen környezetében lévő ingatlanok épségét, az ott lakók és a Bocskai úton haladó forgalom biztonságát.

Tekintettel az erdősáv lakóövezet melletti elhelyezkedésére, a kertes családi házas övezet közvetlen közelségére – a biztonsági szempontok fokozott szem előtt tartásával – egy ütemben végzett tarvágással történik meg az erdőrészlet letermelése.

A fakitermelési munkálatok várhatóan 2019. február közepén kezdődnek meg, és 2019. március 15. napjáig be is fejeződnek. A vágási munkálatok a Tócó-patak bal partján, a Bocskai út felől indulnak majd, és onnan haladnak délre, a legelő irányába.

A fakitermelési munkálatokat az érvényes erdőtervben foglaltak szerint, a Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti Osztályának leadott bejelentés alapján végzik el.   

Az erdősáv helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint a Natura 2000 hálózat része is egyben. Ezért a területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban – az ott élő védett és nem védett fajok egyedei zavarásának elkerülése és a természetkárosítás megelőzése érdekében – faunvédelmi intézkedések megtételére van szükség. Az intézkedések megtételéről a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület gondoskodik a fakitermelési munkálatok során. Ezáltal biztosíthatóvá válik a fakitermelési munkálatok összehangoltsága a terület élővilágának érdekeivel.

A fakitermelési munkálatokat követően egy több szintes, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, tájjellegű, őshonos fafajokból álló (kocsányos tölgy, mezei szil, kőrisfajok dominanciája), színező elemeket (éger) is tartalmazó, hosszú távon fenntartható keménylombú ligeterdő kialakítása történik. Az erdő telepítésére a tervek szerint 2019 őszén kerülhet sor.

A Natura 2000 hálózat érdekeivel összeegyeztethető módon végrehajtott erdőfelújítást követően a cél egy olyan őshonos fafajok uralta, ligetes, hosszú távon fenntartható, helyenként parkjellegű erdősáv kialakítása a Tócó-völgyben, mely illeszkedik a vízfolyás menti növénytársulások sorába, valamint speciális elhelyezkedéséből adódóan – településvédelmi erdő szerepét betöltve – megfelel a lakosság igényeinek.

az eredeti hír itt elérhető