Első irányadó vita és nyilvános konzultációk az uniós pénzügyek jövőjéről

2018.01.11

Idei első ülésén a biztosok testülete megvitatta, mely célok jelentenek az év során prioritást az Európai Bizottság számára. 2018-ban a Bizottság eredményeket kíván felmutatni a gazdasági és monetáris unió megreformálása, az uniós határok védelme, az uniós menekültügyi rendszer átfogó reformja, a schengeni rendszer működésének helyreállítása, a digitális egységes piac kiépítése és a nyugat-balkáni országok és az EU közötti konvergencia előmozdítása terén.

A biztosokat tömörítő testület első irányadó vitáját is megtartotta a következő többéves pénzügyi kerettel – vagyis az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetésével – kapcsolatban, melyre vonatkozó javaslatát a Bizottság kevesebb mint öt hónap múlva fogja előterjeszteni. A rendelkezésre álló erőforrások rendkívül szűkösek, mindazonáltal elvárás az EU-val szemben, hogy továbbra is költségvetési forrásokat fordítson a növekedés, a munkahelyteremtés, valamint az innováció előmozdítására, és a következő évtizedben – a digitális forradalom, a globalizáció, az éghajlatváltozás és a migráció kapcsán, valamint a védelem- és a biztonságpolitika területén – jelentkező legfontosabb kihívások kezelésére. A Bizottság ezért nyilvános konzultációkat indított azoknak az uniós prioritásoknak a témájában, amelyeket a többéves pénzügyi keretnek is tükröznie kell majd.

A polgárok március 8-ig mondhatnak véleményt arról, hogy megítélésük szerint az Unió mely területeken teremt leginkább többletértéket, és mely területekre kellene összpontosítania a beruházások létrejöttét szolgáló forrásokat annak érdekében, hogy minden egyes befektetett euró a lehető legnagyobb hatást érje el. A cél az, hogy a polgárok visszajelzést adjanak a jelenlegi uniós szakpolitikák és programok működéséről, valamint arról, hogyan lehetne ezek teljesítményét javítani, működésüket egyszerűsíteni, továbbá szinergiákat létrehozni a különböző alapok között. A konzultáció eredményét – a tagállamok, a helyi hatóságok és a magánszektorbeli érdekelt felek által felvázolt elképzelésekkel és javaslatokkal együtt – a Bizottság figyelembe veszi majd a következő többéves pénzügyi keret kialakítását célzó, jelenleg is folyó előkészítő munka során. A Bizottság 2018 májusában fogja előterjeszteni a következő uniós költségvetésre vonatkozó javaslatát.

az eredeti hír itt elérhető