Elkészült Debrecen 2019-es költségvetése – ezek a legfontosabb projektek

2019.02.18

mai sajtótájékoztatón az oktatási, a szociális és a kulturális pillérekről beszélt Komolay Szabolcs alpolgármester.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 33 óvodát tart fenn, ahol 263 gyermekcsoportban közel 6200 óvodás korú gyermek óvodai nevelését végzik a szakemberek. A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 12 tagintézményében történik, 1164 férőhelyen. Bölcsődéink 100 %-os kihasználtsággal működnek.

Óvodáink fenntartására az idei költségvetésben 4,6 milliárd forintot különítettünk el. Ebben az összegben benne van a béremelés fedezete is, ugyanakkor a gyermekétkeztetés előirányzatát nem tartalmazza, ez a tétel a Debreceni Intézményműködtető Központ költségvetésében található. A 33 óvoda dologi kiadásai között 13,4 millió Ft összegben beruházási kiadások is szerepelnek.

2019-ben 4 óvodát és 6 bölcsődét fejlesztünk. Többek között a Boldogfalva Óvoda pallagi telephelyét, az Alsójózsai Kerekerdő Óvodát, a Mosolykert Óvodát újítjuk fel, ahol a munkálatok jelenleg is zajlanak. A Gönczy Pál Utcai Óvodát tornaszobával bővítjük, emellett 1 új óvodát és 3  új bölcsődét építünk. Komplex felújítás zajlik a Károlyi Mihály utcai, a Karácsony György utcai, a Gáborjáni Szabó Kálmán utcai, valamint az Ősz utcai bölcsődékben, és eszközöket szerzünk be további bölcsődei intézmények részére. Ez összességében 646 óvodai és 1164 bölcsődei férőhelyet érintő fejlesztés.

3 óvodaépület a Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelye, valamint Babits Mihály utcai telephelye, továbbá a Nagyerdei Óvoda épületének felújítása, és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés a 2017-18-as években lezárult, melyre közel 500 millió Ft-ot fordítottunk. Ez 390 óvodai férőhely fejlesztését jelentette.

Számos intézmény energetikai korszerűsítését is elvégezzük. Ez a Boldogfalva Óvoda székhelyintézménye, Görgey Utcai Óvoda, Debreceni Arany János Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda, Mosolykert Óvoda kismacsi telephelye, Karácsony György Utcai Óvoda, Szivárvány Óvoda, Közép Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Görgey utcai bölcsőde, Honvéd utcai bölcsőde, Zenede,  Dózsa György Általános Iskola, Bocskai István Általános Iskola, Lilla Téri Általános Iskola, Gulyás Pál Kollégium, Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épülete, és a Jerikó utca 17. alatti épületeket érinti.

A legnagyobb volumenű fejlesztés a Jerikó utca 17. szám alatt már megkezdődött. Az épületegyüttes egy óvodának, egy szakközépiskolának, egy közösségi háznak, egy könyvtárnak és egy kollégiumnak ad helyet, az építkezés a végéhez közeledik.

 1. 2. Önként vállalt feladatként beterveztük az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása címén 5 tanuló ösztöndíjának fedezetét is 2019. évre 650.000.- Ft összegben. Az ösztöndíj az érintett tanulóknak 5 éves időtartamra jár.

A Tóth Árpád Gimnáziumban folyó Nemzetközi Érettségi Diploma program megvalósítására 2019. évben 10.000.000.- Ft -ot különítettünk el. Az önkormányzati támogatás folyósítása a Debreceni Tankerületi Központtal kötött támogatási szerződés alapján történik.

 1. A terveknek megfelelően halad a Debreceni Nemzetközi Iskola építése, az iskola a tervek szerint ősszel meg is kezdi működését. Jelenleg a szerkezetépítési munkálatok, a homlokzati nyílászárók szerelése, a gépészeti- és elektromos nyomvonalak kitűzése és a parkolóépítési munkálatok vannak folyamatban. A kivitelezési munkák a szerződésnek megfelelő ütemben zajlanak annak érdekében, hogy az iskola 2019 szeptemberében megkezdhesse működését.

A Pallagra, egy öthektáros területre tervezett intézménybe debreceni diákok is beiratkozhatnak, a város egy ösztöndíjprogramot is szeretne indítani. Az intézmény tanulói egy ismert és elismert, nemzetközileg akkreditált pedagógiai program szerinti oktatásban részesülnek, mely a teljes személyiségfejlesztésre fókuszál majd. Az iskola felmenő rendszerben indul, a tervek szerint az óvodásoktól a végzős középiskolásokig ötszáz gyerek tanulhat majd angol alap- és középfokon.

 

Szociális, gyermekjóléti ágazat

Debrecen évszázados erejét annak is köszönheti, hogy lakóira mindig számíthattak azok, akik szükséget szenvedtek. Most sincs ez másként. Fejlesztéseinkkel szeretnénk könnyebbé tenni azok életét is, akik egészségi, szociális vagy anyagi okokból nehéz helyzetbe kerültek. 11 orvosi rendelő felújítását vállaltuk ebben a ciklusban, amelyből 10 már el is készült.

 

A szociális és gyermekjóléti intézmények vonatkozásában a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzata 3 315 639 868.- Ft. A 4 intézmény működtetéséhez szükséges önkormányzati forrás 1 126 572 698.- Ft.

 

Stabilan és biztonságosan működtetjük intézményeinket:

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja            525,6 millió Ft

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 124.7 millió Ft

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 1 280 millió Ft

DMJV Városi Szociális Szolgálat    1 384 millió Ft

 

A TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósult a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja elhelyezésére szolgáló új intézményi központ felépítése a Debrecen, Thomas Mann utcai ingatlanon. A fejlesztéshez nyert támogatási összeg 500 millió Ft. Az intézmény az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítására 2019-ben éves szinten 153 000 000.- Ft állami támogatásban részesül.

 

A DMJV Városi Szociális Szolgálat Pallagi úti székhelyén működő bentlakásos intézmény fejlesztése érdekében arról döntött a városvezetés, hogy az épület helyiségről helyiségre, épületszárnyról épületszárnyra történő módszeres, teljeskörű felújítására kerül sor, mely 2019. évben várhatóan folytatódik.

A Városi Szociális Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó telephelyei 5 benyújtott TOP pályázatban érintettek. Az 5 pályázat keretében valójában 6 telephely fejlesztése valósul meg, összesen 691 millió Ft összegből.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 12 tagintézményében 1164 kisgyermek ellátását biztosítja. A tagintézmények felújítása, energetikai korszerűsítése érdekében valamennyi tagintézményt érintően nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.

Az Önkormányzat, egyes kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatainak civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében tesz eleget. Az összesen 41.000.000.- Ft támogatást 2019. évben is biztosítja a feladatok ellátására az Önkormányzat. A támogatott szervezetek fontos szerepet játszanak a város szociális ellátórendszerében, évek óta kiváló színvonalon látják el feladataikat.

A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítására rendelkezésre álló forrás az elmúlt évben emelkedett. Ez nem kötelezően ellátandó feladatunk, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja általi megvalósítását az Önkormányzat 2019. évben is 5.000.000.- Ft-tal támogatja támogatási szerződés keretében.

A hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésére 2019. évben tervezett összeg 3.000.000.- Ft.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra idén 7.200.000.- Ft került tervezésre.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra fordítható összeg nagyságrendje az elmúlt évihez hasonlóan alakul, 391 347 261 Ft (tartalmazza a téli rezsicsökkentés állami forrását is 24 MFt összegben). Az elmúlt év módosított előirányzata 363 357 299 Ft volt, a teljesítés 254 688 765 Ft.

Fenti feladatok ellátására 2019-ben több mint 3,7 milliárd Ft áll rendelkezésre a költségvetésben.

 

Kulturális ágazat

Alapelvünk, hogy az egységes városfejlesztés feltétele a gazdaság és a kultúra együttes fejlesztése. Debrecenben szinte minden hétvégén történik valami: fesztiválok, színházi előadások, koncertek, kiállítások várják a látogatókat.

A városi költségvetésben idén több forrás áll rendelkezésre kulturális célokra is, mint a tavalyi évben.  Kulturális feladatokra 2019-ben 670 millió forinttal több jut. 2018-ban 2,9 Mrd Ft volt, 2019-ben 3,5 Mrd Ft lesz a kulturális célokra fordítható támogatás.

 

Ebből az összegből nagyobb léptékű kulturális célú beruházásokat éppúgy megvalósítunk, mint kisebb közösségeknek szóló kertségi vagy városrészi programokat.

 

 1. Elkezdődik a Csokonai Színház rekonstrukciója, ami már a 2019/2020-as évadot érinti. A Csokonai Színház a 2019/2020-as évadot még a kőszínház épületében tudja kezdeni, de 2020 első felében már várhatóan elindul a felújítás, így ki kell költözniük az épületből. A Csokonai Színház ugyanannyi állami támogatást kap, mint tavaly, viszont 124 millió forinttal több önkormányzati támogatásban részesül.
 2. A Vojtina Bábszíház újabb ingatlannal bővül, amely végre helyet ad a Kemény Henrik hagyaték korszerű bemutatásának.

A Vojtina Bábszínház részére 1,2 millió forinttal több állami, és közel 68 millió forinttal több önkormányzati támogatás lett tervezve.

 

 1. A Kodály Filharmónia Debrecen 14 millió forinttal kevesebb állami, de 20 millió forinttal több önkormányzati támogatásra számíthat, ami összesen 6 millió forintos támogatásnövekedést jelent.
 2. A könyvtári, közművelődés és múzeumi feladatok állami támogatása összesen: 532.122.000 Ft, melyhez az önkormányzati támogatás összege: 813.259.000 Ft. Ez összesen 1,3 Mrd összegű finanszírozást jelent ennek az ágazatnak.
 3. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár – összesen 476 millió Ft, melyből állami 282 millió Ft, önkormányzati támogatás 194 millió.

Az önkormányzati támogatása 50 millióval nőtt.

 1. A Déri Múzeum – összesen 526 millió Ft, melyből állami támogatása: 157 millió Ft, önkormányzati támogatás: 369 millió Ft. Az állami támogatása közel 3 millió Ft-tal csökkent, ugyanakkor az önkormányzati támogatás 58 millió Ft-tal emelkedett
 2. A Debreceni Művelődési Központ – összes támogatása 296 millió Ft, önkormányzati támogatása 31 millió Ft-tal emelkedett.

Fejlesztések

Az Önkormányzat a TOP-6 Fenntartható városfejlesztés prioritáson összesen 102 támogatási kérelemmel rendelkezik 41,77 milliárd Ft összegben (a forráskeret fennmaradó része – 1,5 milliárd Ft – a projektekben időközben jelentkező többletköltségek fedezetére kerül felhasználásra).

 

Megvalósítás alatt álló projektek:

TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívás keretében az alábbi projektek:

 

 • Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont létrehozása – 70.000.000 Ft

 

Kivitelező kiválasztásának közbeszerzése folyamatban van, tervezett befejezés 2020.05.31

 

 • Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hitközség székházában – 30.000.000 Ft

 

Kivitelezés folyamatban, tervezett befejezés 2019 évvége.

 

TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás keretében az alábbi projektek:

 

 • Nagyerdei Óvoda felújítása – 361.045.982 Ft

 

Az intézmény felújítása megtörtént, projekt zárás 2019.01.31.

 

 • A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása – 113.880.223 Ft

 

Az óvoda átköltözött a Martonfalvi Óvodába. A kivitelezés zajlik, február végére eléri az 75%-os készültséget.

 

 • Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása – 55.554.094 Ft

 

Az intézmény felújítása megtörtént, projektzárás 2019.06.30. A Kormány 1547/2018. (X. 30.) határozatával jóváhagyta a 9.175.670,- Ft többlettámogatási igényünket.

 

 • Liget Óvoda Babits Mihály utcai Telephelyének felújítása – 32.071.173 Ft

 

Az intézmény felújítása megtörtént, projektzárás 2019.04.30. A Kormány 1547/2018. (X. 30.) határozatával jóváhagyta a 9.621.350 Ft többlettámogatási igényünket.

 

 • Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye a Faraktár Utcai Tagintézmény és a Görgey Utcai Tagintézmény számára – 16.500.000 Ft

 

Az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. A bútorok, konyhai eszközök, valamint az elektronikai eszközök beszerzése is befejeződött, leszállításuk megtörtént.

 

 • Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása – 290.398.040 Ft

 

A kivitelezés megkezdődött februárban eléri a 30%-os készültséget előre láthatóan.

 

 • Ősz utcai óvoda és bölcsődei tagintézmény felújítása – 338.935.013 Ft

 

A kivitelezés megkezdődött, március végére eléri az 50%-os készültséget előre láthatóan. A Kormány 1029/2019 (II.11.) Korm. határozatával jóváhagyta a 36.940.964,-Ft többlettámogatási igényünket.

 

 • Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása – 226.875.163 Ft

 

A kivitelezésre irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, újraindítása folyamatban.

 

 • DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása – 237.240.312 Ft

 

A kivitelezés jelenleg szünetel a bölcsőde épületében. 61,8%-os készültségen áll az igazságügyi szakértő véleménye alapján.

 

TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás keretében az alábbi projektek:

 

 • A Gönczy Pál utcai óvoda tornaszobával történő bővítése 113.932.948 Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.09.30.

 

 • DMJV EBI Károlyi Mihály utcai Tagintézmény felújítása 712.954.000 Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.12.31.

 

 • Új óvoda építése a Tócóvölgyben 416.560.841 Ft

 

A beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van, a projekt tervezett befejezése 2020.09.30.

 

 • Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye több tagintézményében 75.000.000 Ft

 

A beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van, a projekt tervezett befejezése 2020.08.31

 

 • Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen 661.980.000 Ft

 

Az engedélyes tervek és az engedélyek rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek felülvizsgálata zajlik, a projekt tervezett befejezése 2020.10.31

 

TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében az alábbi projektek:

 

 • A Zenede épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelezés vállalkozási szerződése 2018.07.12-én aláírásra került, a márciusra elérjük az 50%-os készültséget. A projekt tervezett befejezése 2019.06.15

 

 • Lehel Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beadási határideje 2019.03. 04. A projekt tervezett befejezése 2019.12.20

 

 • Közép Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok értékelése zajlik. A projekt tervezett befejezése 2019.12.20

 

 • A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelezés befejeződött. Pótmunkák kivitelezése folyamatban. A projekt tervezett befejezése 2019.04.30

 

 • A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A projekt tervezett befejezése 2019.12.20

 

 • A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A projekt tervezett befejezése 2020.03.31

 

 • Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

 

A felmérési tervdokumentáció rendelkezésre áll, az örökségvédelmi tervdokumentáció elkészítése folyamatban, melyhez az örökségvédelmi hatósági engedélyek már rendelkezésre állnak. A projekt tervezett befejezése 2020.07.31

 

 • Boldogfalva Óvoda energetikai korszerűsítése

 

A kivitelezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2019.10.31

 

 • Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlattételi határidő 2019.02.18. A projekt tervezett befejezése 2020.01.31

 

 • Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A projekt tervezett befejezése 2020.03.31

 

 • Honvéd Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás befejeződött. 2019.01.14-én megkötésre került a kivitelezői szerződés. Várhatóan márciusban elkezdődik a munkavégzés. A projekt tervezett befejezése 2019.12.20

 

 • Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beadási határideje 2019.02.15. A projekt tervezett befejezése 2019.12.19

 

TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében 4.395 millió Ft támogatás az alábbi projektek:

 

 

 • A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 162 millió Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.06.30.

 

 • A Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 170 millió Ft

 

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) ellenőrzés van folyamatban. A projekt tervezett befejezése 2021.02.28.

 

 • Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 157 millió Ft

 

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) ellenőrzés van folyamatban. A projekt tervezett befejezése 2021.02.28.

 

 • A Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése 64 millió Ft

 

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) ellenőrzés van folyamatban. A projekt tervezett befejezése 2021.02.28.

 

 • A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése 1 411 millió Ft

 

Kivitelezés folyamatban, 2019. márciusra eléri a 25%-os készültséget. A projekt tervezett befejezése 2020.02.28.

 

 • A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése 163 millió Ft A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A projekt tervezett befejezése 2020.04.30
 • DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése 273 millió Ft

 

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) ellenőrzés folyamatban van. A projekt tervezett befejezése 2021.02.28.

 

 • A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése 481 millió Ft

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A projekt tervezett befejezése 2020.02.28.

 

 • A Debreceni Arany János Óvoda energetikai korszerűsítése 163 millió Ft

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van, a projekt tervezett befejezése 2020.06.30.

 

 • A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése 256 millió Ft

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. a projekt tervezett befejezése 2020.06.30.

 

TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás 800 millió Ft támogatás az alábbi projektek:

 

 • A Debrecen, Füredi út 42. szám alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.03.31

 

 • A Debrecen, Jánosi utca 14. szám alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.05.29

 

 • A Debrecen, Böszörményi u. 136. szám alatti háziorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.03.31

 

 • A Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 7. szám alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi  alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.03.31

 

 • A Debrecen, Híd utca 14. szám alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projekt lezárásra került.

 

 • Debrecen Szabó Pál utcai alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt tervezett befejezése 2020.03.31

 

 • A Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.07.29

 

 • A Debrecen, Apafi utca 30. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.07.29

 

 • A Debrecen, Cegléd utca 6. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.07.29

 

 • Debrecen Nagysándor telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.03.31

 

 • A Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt megvalósult, projektzárás: 2019.05.29

 

TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében 288 millió Ft támogatás az alábbi projektek:

 

 • Sas utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 55 millió Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.10.31.

 

 • Epreskert utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 150 millió Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.10.31.

 

 • Darabos utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 83 millió Ft

 

A projekt jelenleg projektfejlesztési szakaszban van, a projekt tervezett befejezése 2020.10.31.

 

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztésére, a Nádor utcán új központ építésére 500 millió Ft támogatás.

A központ kivitelezése befejeződött, a projekt zárás 2019.01.31.

 

TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás keretében 692 millió Ft támogatás az alábbi projektek:

 

 • Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése 346 millió Ft

 

Tervezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2020.04.30

 1. VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése 60 millió Ft

Tervezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2020.04.30

 

 • VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése 134 millió Ft

 

Tervezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2020.04.30

 

 • VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése 83 millió Ft

 

Tervezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2020.04.30

 

 • VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése 69 millió Ft

 

Tervezés folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2020.04.30

 

TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívás keretében 6 db támogatási kérelemre 1.081 millió Ft az alábbi projektek:

 

 • A helyi identitás és kohézió erősítése Debrecenben (1) 172 millió Ft
 • A helyi identitás és kohézió erősítése Debrecenben (2) 504 millió Ft
 • A helyi identitás és kohézió erősítése Debrecenben (3) 318 millió Ft
 • Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen 55 millió Ft
 • Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen 16 millió Ft
 • Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen 16 millió Ft

 

 

az eredeti hír itt elérhető