Elhunyt Felföldi János, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának emblematikus egyetemi docense

2024.04.06
Életének 56. évében, 2024. április 5-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt Felföldi János agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet egyetemi docense.

Dr. Felföldi János 1968. szeptember 25-én Újfehértón látta meg a napvilágot, középiskolai tanulmányait Nyíregyházán a Vasvári Pál Gimnáziumban végezte, ahol 1986-ban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait – 1 év sorkatonai szolgálatot követően – a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) Mezőgazdaságtudományi Karán kezdte meg, ahol 1993-ban először felsőfokú vadgazda képesítést, majd ezt követően okleveles agrármérnök végzettséget szerzett. Akkoriban azon kevesek közé tartozott, akik angol-magyar szakfordító szakirányos hallgatóként egy szemesztert Írországban, a University College of Cork intézményben tölthetett, ahol élelmiszer-gazdasági és marketing tárgyakat hallgatott.

Munkája, illetve életútja során 23 sikeres évet töltött el a felsőoktatás területén. 1994-ben először, mint doktorandusz (Ph.D.) hallgató kapcsolódott be a Debreceni Egyetem egyik jogelőd intézményében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen zajló szakmai munkába. Már ekkor elkezdte oktatói tevékenységét, az egyetemi hallgatók legnagyobb megelégedésére. Doktori disszertációját „Vezetési és munkaszervezési összefüggések vizsgálata marhahústermelő gazdaságokban” címmel készítette el Nagy Tibor Professzor Úr témavezetésével, melyet „summa cum laude” minősítéssel védett meg 2001-ben a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén; „A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája” c. akkreditált Ph.D. program keretein belül.

Négy éven keresztül látta el a balmazújvárosi Kvaliko TÉSZ fejlesztési igazgatói, majd később ügyvezető igazgatói feladatait. 2001-ben tanársegédi kinevezést kapott a DATE Vezetési és Munkaszervezési Tanszékére. Oktatója volt különböző mezőgazdasági ágazatokat tárgyaló munkaszervezés tantárgyaknak, de a vezetési ismeretek oktatása is a feldatatai közé tartozott. Ekkor Prof. Dr. Kurucz Gyula vezetése alatt és Prof. Dr. Nagy Tibor szakmai irányítása mellett dolgozott. Később a Vállalatgazdaságtani Tanszék kollektívájába került, ahol 2002-2005 között adjunktusként, majd 2006-tól egyetemi docensként Prof. Dr. Nemessályi Zsolt és Prof. Dr. Nábrádi András irányítása mellett a vállalatgazdaságtani tantárgycsoport tantárgyainak oktatásába kapcsolódott be, továbbá Vezetői gazdaságtan c. tantárgyat tanította nemzetközi MBA képzésben.

Oktatási tevékenysége két fő pillér mentén szerveződött: az egyik az élelmiszergazdasághoz, azon belül is főleg az agrárgazdasághoz kapcsolódott, míg a másik az általános logisztika menedzsmenthez, valamint az ellátási lánc (ellátási háló) menedzsmenthez. Tanár Úr kiemelten kezelte a gyakorlati képzést, amelynek keretében hallgatói üzemi gyakorlatokon vettek részt, és számos alkalommal szervezett számukra tanulmányutakat és üzemlátogatásokat. Összesen 62 hallgató esetében látott el sikeres védéssel záruló konzulensi feladatokat diploma- és szakdolgozatok esetében. 5 szakkönyvben/tankönyvben szerzőként vett részt, 10 szakkönyvben/tankönyvben szerkesztői feladatokat látott el, továbbá 45 magyar és angol nyelvű könyvfejezet szerzője. Külön büszkeséggel töltötte el, hogy 2007-ben elnyerte a legjobb előadás tartásáért az Év Oktatója Díjat, melyet a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kara a Hallgatói Önkormányzattal közösen adományozott részére.

Több mint 10 külföldi tanulmányútja során, főleg angol nyelvterületen szerzett ismereteket. Tanulmányútjain kutatási ismereteit bővítette, kapcsolatokat épített, pályázatokban vett részt, elnyert kutatási témákat irányított. A más kultúra iránti fogékonysága jellemét is befolyásolta, a szakmai ismeretek bővítésén túl új világlátást, a változások iránti érzékenységét is formálta. Kezdeményezésével alakult meg a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán az „Üzleti megoldások és digitális alkalmazások kutatócsoport”, mely a vállalkozások üzleti folyamatainak hatékony és eredményes menedzselését lehetővé tevő üzleti megoldások és digitális alkalmazások feltárását végzi.

Szakmai munkáját számos díjjal ismerték el, ennek megfelelően 2005-ben Dékáni Elismerő Oklevelet, 2007-ben Év Oktatója Díjat, 2008-ban Pro Educatione Agriculturae Díjat, 2010-ben Kiadói Nívódíjat, 2012-ben Tankönyv Nívódíjat, 2012-ben Debreceni Agrárkutatásért Emlékérmet, majd 2022-ben Kádár Béla Díjat vehetett át. 2003-2006 között Békésy György Ösztöndíjas, majd 2009-2012 között Bólyai János Kutatási Ösztöndíjas volt.

Dr. Felföldi Jánost a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar saját halottjának tekinti.

unideb.hu

az eredeti hír itt elérhető