Debrecen Hotels

El akarta vágni a menye nyakát az unoka miatt

  2018 okt 25 / #debrecen
Google ads
Google ads

A Hajbúböszörményi Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat az ellen a hajdúböszörményi asszony ellen, aki a nála lévő unokáját nem adta át az anyjának, őt pedig megöléssel fenyegette.

A sértett és a vádlott fia a bűncselekmény elkövetését megelőzően élettársi kapcsolatban éltek, a kapcsolatukból született 3 éves gyermekük 2018. február 14-én a vádlott hajdúböszörményi házában tartózkodott.

A fenti napon reggel a kiskorú gyermek anyja a helyi hatóságtól kért segítséget, mivel állítása szerint a gyermek láthatáson volt az édesapjánál Hajdúböszörményben, azonban annak letelte után őt nem vitte vissza az anyjához. A gyámhivatal munkatársa a rendőrség közreműködésével és a sértettel együtt ment el a vádlott lakóhelyére. A gyámhatóság képviselője tájékoztatta a vádlottat az illetékes járásbíróság gyermekelhelyezés kapcsán hozott elsőfokú döntésének tartalmáról és arra tekintettel a gyermeket el akarták vinni.

A vádlott ingerülten, agresszíven lépett fel és miután észrevette, hogy a gyermek anyja a rendőrségi autóban ül, közelebb ment hozzá és őt trágár módon szidalmazta, megöléssel fenyegette, miközben kijelentette, hogy a gyermeket onnan nem viheti el senki.

Tekintettel arra, hogy a helyszínen a gyámhivatali ügyintéző telefonon az elsőfokú polgári bírósági döntésben foglaltakkal ellentétes másodfokú döntésről szerzett tudomást, a rendőrök a gyermeket nem vitték el.

A vádlott agresszivitása, fenyegetése a sértettben komoly félelmet keltett, a volt anyósa ellen zaklatás vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a vádlott ellen zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon. A vádiratban büntetővégzés meghozatalát, illetve intézkedésként próbára bocsátás elrendelését indítványozta a vádlott vonatkozásában.