Debrecen Hotels

Drágul a temetkezés Debrecenben

  2018 nov 16 / #debrecen
Google ads
Google ads

A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. Az AKSD Városgazdálkodási Kft, mint a debreceni működő köztemetők üzemeltetője, az önkormányzat felé javaslatot tett a temetőüzemeltetési díjak módosítására. A debreceni köztemetőkben alkalmazható temetési helyek, kegyeleti helyek, kegyeleti közszolgáltatási tevékenység, az üzemeltető által végzett szolgáltatások díjait, valamint a temetőbe gépjárművel történő behajtás esetén fizetendő díjak esetében

a közgyűlés átlagosan 3,1% díjemelésről döntött 2019. január 1-jétől.

A gyermeksíroknál a sírhely megváltási díj esetében térítésmentességet állapított meg a testület.

Az AKSD-vel a debreceni köztemetők fenntartása és üzemeltetése érdekében kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-ével lejár. A szerződés időtartamának közeledő lejáratára, valamint a jelenlegi üzemeltető beszámolóiban foglalt éves árbevételre figyelemmel a debreceni köztemetők üzemeltetése és fenntartása érdekében a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. Az AKSD Kft.-vel előzetesen egyeztetetteknek megfelelően szükséges volt a szerződés időtartamának meghosszabbítása az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig tartó határozott időtartamra.