Debrecen Hotels

Díszpolgárt avattak és kitüntető díjakat osztottak Hajdúböszörményben

  2022 szept 14 / #debrecen
Google ads
Google ads

Hajdúböszörmény önkormányzata 1993-tól minden évben kitüntető díjak adományozásával ismeri el azokat, akik a település érdekében több éven keresztül munkálkodtak, kimagasló teljesítményt nyújtottak – így történt ez idén is – számolt be a város önkormányzata.

2022-ben Szilágyi Imre grafikusművészt választotta a Képviselő-testület díszpolgárrá.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” – díjat adományozott Kiss Antal, nyugalmazott intézményvezető részére, a 46 éven át végzett kiváló pedagógiai tevékenységéért, 30 éven át végzett intézményvezetői munkájáért és a város életében betöltött aktív közéleti szerepéért.
„DOBÓ SÁNDOR” – díjjal ismerték el Tóthné Csiszár Éva Regina gyógypedagógus, nyugalmazott intézményvezetőt, a 4 évtizeden át, példaértékű odaadással és kitartással végzett kiemelkedő gyógypedagógiai nevelő-oktató tevékenységéért.

A Képviselő-testület posztumusz „DR. MOLNÁR ISTVÁN” – díjat adományozott néhai Dr. Varga Gyula, egykori főiskolai dékán részére, a felsőoktatásban három évtizeden át generációk látásmódjának és világképének formálásában, elhivatottsággal végzett eredményes munkájáért és városunk kultúrája érdekében tett tevékenységéért.
A Képviselő-testület „DR. KÖVÉR SÁNDOR” – díjat adományozott Dr. Szabó László, gyógyszerész részére, a több mint 4 évtizeden át, Hajdúböszörmény lakossága egészségi állapotának javításában, magas színvonalon végzett áldozatos tevékenységéért.

A Képviselő-testület „HÁDA SÁNDOR” – díjat adományozott Gál József István, pedagógus és sakkedző részére, a sakk sportágban végzett széleskörű és kiemelkedően eredményes munkájáért, Hajdúböszörmény város népszerűsítéséért, jó hírének öregbítéséért.
A Képviselő-testület „SILLYE GÁBOR” – díjat adományozott Péter Zoltán, építészmérnök részére, a város fejlesztésében, településképének alakításában kiváló szakértelemmel végzett eredményes munkájáért.
A Képviselő-testület „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” díjat adományozott a Bocskai Néptáncegyüttes részére, városunk kulturális életében, 7 évtizeden át, magas színvonalon végzett szakmai tevékenységükért.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA”- díjat adományozott általános iskola kategóriában Fehér Abigél Borbála, a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulója részére, kiemelkedő tanulmányi eredményéért és a karate sportágban elért kimagasló teljesítményéért.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA”- díjat adományozott középiskola kategóriában Erdős Dóra, a Bocskai István Gimnázium tanulója részére, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint a karate sportágban elért kimagasló teljesítményéért.

A Képviselő-testület „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” – díjat adományoz Rózsa Gábor, filmrendező részére, a filmművészet terén elért kiemelkedő sikeréért, Hajdúböszörmény művészi szintű megjelenítéséért és a város hírnevének öregbítéséért.

A Képviselő-testület „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérmet adományozott DR. PÁLFI SÁNDOR főiskolai tanár részére, az óvodapedagógia területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
A Képviselő-testület „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” Emlékérmet adományozott LÉVAI GÁBOR rendőralezredes részére, a több évtizeden át, a város közvéleménye előtt is elismerten végzett áldozatos munkájáért, Hajdúböszörmény város közigazgatásának, a közrend, közbiztonság színvonalának emeléséért és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításáért.
A Képviselő-testület „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” Emlékérmet adományozott HAJDU SÁNDOR, egyéni vállalkozó részére, Hajdúböszörmény város gazdaságában, foglalkoztatásában és a hiányszakmák képzésében végzett, több évtizedes, eredményes munkavégzéséért.

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLTEK:
– Andorkó Mária, nyugalmazott könyvtárvezető, a Kertész László Városi Könyvtárban 4 évtizeden át végzett eredményes vezetői és szakmai tevékenységéért, valamint a kultúra közvetítésében kifejtett munkájáért.
– Bíró Imre, a Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület alapító tagja, Hajdúvid településrész érdekében tett önzetlen segítő tevékenységéért.
– Fehér Gábor Lajos, nyugalmazott gépkocsivezető, a Fazekas Gábor Idősek Otthonának idősellátásában és a Hajdúböszörményi Polgárőrség Egyesületben végzett áldozatos munkájáért.
– Hegedűs András, gépjárművezető, a város szolgálatában, környezetünk tisztaságának megóvása érdekében, 5 évtizeden át végzett lelkiismeretes munkájáért.
– Hegedűs Péterné, nyugalmazott terápiás munkatárs, egységvezető, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a pszichiátriai betegek nappali ellátása területén végzett áldozatos munkájáért.
– Kathi Erika, természetjáró, hegymászó, személyes beszámolói megosztása által másokat is inspiráló tevékenységéért és kimagasló teljesítményéért.
– Kiss Zsigmond, Hajdúböszörmény értékeinek megőrzése és átörökítése érdekében végzett tevékenységéért.
– Makai Imre, festőművész, városunk képzőművészeti értékeinek gyarapításáért.
– Sőrés Imre, térségünk lovastársadalmáért tett segítő tevékenységéért.

Fotó: Horváth Tamás