Debrecen Hotels

Debreceniek! Közeleg az óvodai jelentkezés határideje

  2018 feb 13 / #debrecen
Google ads
Google ads

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a város honlapjáról.

A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet nem körzetes is. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi!

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.debrecen.hu oldalról letölthető.

A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2018. február 16-ig.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. március 9-ig.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

A beiratkozás időpontja: 2018. április 25-26., pótbeiratkozás: 2018. május 8.