Debrecen Hotels

Az ügyek 90 százaléka 1 éven belül befejeződik járásbíróságon

  2019 máj 17 / #debrecen
Google ads
Google ads

Dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke, Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke és Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese 2019. május 17-én az összbírói értekezlet előtt közös sajtótájékoztatót tartott a Debreceni Járásbíróságon.

Dr. Kahler Ilona Márta kiemelte, hogy a törvényszék 2018. évben is teljesítette alkotmányos kötelezettségét. Az ügyérkezési adatokkal kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 65.339 ügy érkezett a Debreceni Törvényszékre, az érkezetthez képest pedig több mint 1500 üggyel több fejeződött be. Ez a garanciája annak, hogy az előző években a keletkezett ügyhátralákot a bíróságok feldolgozták és egy naprakész, hatékony és időszerű ítélkező munkát tud felmutatni a törvényszék.  Az is elmondható, hogy az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján is előkelő helyet foglalnak el a magyar bíróságok eredményei az időszerűségben, főleg a civil elsőfokú ügyek feldolgozását illetően, illetve a közigazgatási ügytípusban is. Európai szinten is kimagasló a digitalizáció és az elektronikus kapcsolattartás a magyar bíróságokon.

Ami az időszerűséget érinti, a járásbíróságokon az ügyek 90 százaléka 1 éven belül befejeződik. A közigazgatási perek esetében az érkezett ügyek 99,8 százaléka fejeződik be 1 éven belül.

Mint mondta, az időszerű ítélkezés nem csak a bíró munkáját könnyíti meg, hanem az állampolgári elégedettséget is magával hozza, és nagyon fontos a gazdasági élet szereplőinek is.

Fontos mutatója a bíróságnak az, hogy hány ügy emelkedik első fokon jogerőre. Ez a járásbíróságok büntető ügyszakában átlagosan az ügyek 82 százalékát jelenti, civilisztikai ügyeknél pedig 93 százalék. A bírói döntések elfogadottsága tekintetében ez kimagasló eredmény. A tavalyi év nagy kihívása volt az új polgári perrendtartás, közigazgatási perrendtartás, majd az új büntetőeljárási törvény gyakorlati alkalmazásának előkészülete. A folyamatos, új képzési formáknak köszönhetően a bírák felkészítése sikeresen megtörtént, az új kódexek alkalmazása gördülékenyen működik – mondta a törvényszék elnöke.

Kiemelte, hogy a bíróságok korszerűsítése tovább gyorsult a távmeghallgatási, illetve az e-akta bevezetésével, melyet nagymértékben elősegítettek az Országos Bírósági Hivatal által biztosított elektronikus mobil eszközök.

A Debreceni Törvényszék I.K.O.N. Csoportjának hasznos tevékenységét is hangsúlyozta dr. Kahler Ilona Márta, hisz a joghallgatókat az egyetemen a csoport tagjai felkészítik a központi fogalmazói felvételi versenyvizsgára, ezáltal pedig a jövő generációját is felnevelik. A sajtótájékoztatón szó volt még a tanúgondozásról, a Nyitott Bíróság programjairól, valamint Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Törés-Pont elnevezésű baleset-megelőzési programról, amelyben a bíróság is aktívan részt vesz.

A Debreceni Ítélőtábla elnöke, dr. Balla Lajos jól megszervezett, magas szintű bírói teljesítményként értékelte a törvényszék ítélkezési tevékenységét. Az eredmények alapján elmondta, hogy mind a minőségi, mind a mennyiségi kvalitások kimagaslók. Hangsúlyozta, hogy az ítélőtábla egyik legfontosabb feladata volt a régió szakmai irányítása a megváltozott jogszabályi feltételek mellett, valamint a szakmai képzések szervezése, koordinálása. Hangsúlyozta, hogy eredményes évet zárt a Debreceni Ítélőtábla teljes régiója, amelynek a munkáját kiegyensúlyozott, magas színvonalú ítélkezés jellemezte, emellett pedig a jelentős informatikai fejlesztésekről is szót ejtett, amelyek megkönnyítik az ítélkezéssel kapcsolatos tevékenységet és nagyon hasznosak a bíróság életében.

Dr. Vajas Sándor, az OBH elnökhelyettese elmondta, hogy kihívás elé állítja a bírósági szervezetet a stratégiai célok megfogalmazása, amely óriási lehetőséget nyújt a fejlődésre. Beszámolt arról, hogy az Európai Unió tagállamai között az igazságszolgáltatás hatékonyságát felmutató eredménytáblán kiválóan szerepelnek a magyar bíróságok. Ebben a tekintetben pedig kiemelkedő a közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye, illetve a magyar bíróságok a legjobbak között foglalnak helyet az elektronikus ügyintézésre való áttérésben.

Az új közigazgatási bírósági rendszer 2020. január 1-jétől történő felállításáról szólva elmondta, hogy az eddigiekhez hasonló, megalapozott ítélkezés egyik garanciája, hogy 162 bíró döntött úgy – közülük Debrecenben 9 bíró –, hogy ebben az ügyszakban folytatja tovább az ítélkező tevékenységét, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyintézés tekintetében észrevétlen legyen az átállás az ügyfelek számára.