Debrecen Hotels

Az EUIPO tévesen semmisítette meg a LEGO építőjáték-készlet kockájából álló formatervezési mintáját

  2021 márc 24 / #debrecen
Google ads
Google ads

Az EUIPO nem vizsgálta meg a Lego társaság által felhozott kifogás alkalmazhatóságának relevanciáját, és nem vette figyelembe a kocka valamennyi külső jellegzetességét sem.

A Lego társaság a következő, „építőkockák építőjáték-készletből” tekintetében 2010. február 2-án lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja:

A Delta Sport Handelskontor társaság által előterjesztett megsemmisítési kérelem keretében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) fellebbezési tanácsa 2019. április 10-i határozatával megállapította, hogy a vitatott formatervezési mintával érintett termék valamennyi külső jellegzetessége kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye, nevezetesen lehetővé tenni a más építőkockákkal való összeépítést és a szétszedést. Az EUIPO tehát a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet1 rendelkezéseinek megfelelően megsemmisítette a szóban forgó formatervezési mintát. A Lego társaság ezen határozat hatályon kívül helyezése érdekében az Európai Unió Törvényszékéhez fordult.

A fellebbezési tanács a termék alábbi külső jellegzetességeit azonosította: először, a kocka felső oldalán lévő gombok sora; másodszor, a kocka alsó oldalán lévő kisebb körök sora; harmadszor, a kocka alsó oldalán lévő két sor nagyobb kör; negyedszer, a kocka négyszögletű alakja; ötödször, a kocka falainak vastagsága, és hatodszor, a „bütykök” henger alakja. A fellebbezési tanács álláspontja szerint mindezen jellegzetességek kizárólag az építőkocka műszaki rendeltetésének következményei, nevezetesen lehetővé tenni a más építőkockákkal való összeépítést és a szétszedést.

Mai napon kihirdetett ítéletében a Törvényszék mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy a rendelet szerint nem részesülhet közösségi formatervezésiminta-oltalomban a termék olyan külső jellegzetessége, amelyet szükségképpen pontosan ugyanabban a formában és méretben kell megvalósítani ahhoz, hogy a termék, amelyben a minta megtestesül, illetve amelyre a mintát alkalmazzák, szerkezetileg összekapcsolható legyen egy másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta oly módon, hogy mindegyik termék betölthesse a rendeltetését. Ugyanakkor kivételes jelleggel az előre gyártott elemekből álló termékek szerkezetileg összekapcsolható elemei az ilyen termékek újító jellegének fontos részét képezhetik, valamint jelentős reklámértéket képviselhetnek, így oltalomban részesülhetnek. Ily módon közösségi formatervezésiminta–oltalomban részesülhet a formatervezési minta, ha azt a célt szolgálja, hogy előre gyártott elemekből álló rendszerekben lehetővé tegye a többféle összeállítást, illetve a kölcsönösen kicserélhető termékek kapcsolódását.

A Törvényszék megállapítja, hogy a fellebbezési tanács nem vizsgálta meg a Lego társaság által első alkalommal a fellebbezési tanács előtt felhozott kifogás alkalmazhatóságának relevanciáját. A Törvényszéknek tehát mindenekelőtt azt kell megvizsgálnia, hogy az EUIPO fellebbezési tanácsának értékelnie kellett volna-e e kifogás alkalmazási feltételeit, és ily módon értékelnie kellett volna-e, hogy e kifogás felhozható volt-e első alkalommal a fellebbezési tanács előtt.

A Törvényszék úgy ítéli meg, hogy mivel sem a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet, sem az EUIPO fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzata nem pontosítja a szóban forgó kifogásra vonatkozó rendelkezések alkalmazási feltételeit, nem állapítható meg, hogy a Lego által az említett rendelkezésre első alkalommal a fellebbezési tanács előtt történő hivatkozás elkésett volt.

A Törvényszék hozzáteszi, hogy a vitatott formatervezési mintával érintett termék külső jellegzetességeire tekintettel az EUIPO fellebbezési tanácsának értékelnie kellett volna, hogy e minta megfelel-e az érintett kifogásra vonatkozó feltételeknek. Mivel a fellebbezési tanács ezt nem tette meg, tévesen alkalmazta a jogot.

A Törvényszék ezt követően rámutat arra, hogy a formatervezési minta megsemmisíthető, ha külső jellegzetességei kizárólag a mintával érintett termék műszaki rendeltetésének következményei, de ha a vitatott formatervezési mintával érintett terméknek legalább egy külső jellegzetessége nem kizárólag e termék műszaki rendeltetésének következménye, a szóban forgó formatervezési minta nem semmisíthető meg. Márpedig a szóban forgó kocka a felső oldalon lévő négy „bütyökből” álló sor két oldalán sima felülettel rendelkezik, és a Törvényszék megállapítja, hogy e jellegzetesség nem szerepel a fellebbezési tanács által azonosított jellegzetességek között, jóllehet a termék külső jellegzetességéről van szó.

A Törvényszék hozzáteszi, hogy a megsemmisítést kérelmező félnek kell bizonyítania, és az EUIPO-nak kell megállapítania azt, hogy a vitatott formatervezési mintával érintett termék valamennyi külső jellegzetessége kizárólag e termék műszaki rendeltetésének következménye. A Törvényszék ebből arra következtet, hogy a fellebbezési tanács megsértette a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet rendelkezéseit, mivel nem azonosította a vitatott formatervezési mintával érintett termék valamennyi külső jellegzetességét, és még inkább azáltal, hogy nem állapította meg, hogy mindezek kizárólag e termék műszaki rendeltetésének következményei.

1 A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12–i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.).

curia.europa.eu