Adatvédelmi megfelelőségi határozatot terjeszt elő az Európai Bizottság

2018.09.06

2018. július 17-én sikeresen lezárultak az EU és Japán között a személyes adatok védelméről, ezen belül is egymás adatvédelmi rendszerének megfelelőségéről folytatott tárgyalások. A felek megállapodtak arról, hogy egymás adatvédelmi rendszereit megfelelőnek tekintik, ami lehetővé fogja tenni a személyes adatok biztonságos továbbítását az EU és Japán között. A megállapodásnak megfelelően az Európai Bizottság a mai napon elindította az ún. megfelelőségi határozat elfogadására irányuló eljárást. A megfelelőségi határozat olyan, a Bizottság által hozott határozat, mely megállapítja, hogy valamely nem uniós ország – jelen esetben Japán – megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az odaáramló személyes adatok kezelése tekintetében.

A Bizottság a mai napon közzétette a megfelelőségi határozat tervezetét és a kapcsolódó dokumentumokat. A dokumentumok többek között rögzítik, hogy Japán milyen kiegészítő biztosítékokat fog alkalmazni a területére továbbított uniós adatok esetében, illetve milyen kötelezettségeket vállal annak érdekében, hogy uniós szintű adatvédelmet szavatoljon azokban az esetekben, amikor a japán hatóságok bűnüldözési és nemzetbiztonsági céllal hozzáférést nyernek a személyes adatokhoz. Japán is hasonló eljárást folytat le az uniós adatvédelmi keretrendszer elismerése céljából.

Következő lépésként mindkét fél lefolytatja a kölcsönös megfelelőségi határozat végleges elfogadására irányuló belső eljárásokat. Az EU esetében a Bizottság kikéri az Európai Adatvédelmi Testület véleményét. Az uniós tagállamok képviselőiből álló bizottság jóváhagyására is szükség van, mielőtt a Bizottság elfogadja a Japánra vonatkozó megfelelőségi határozatot.

az eredeti hír itt elérhető