Debrecen Hotels

A Bizottság uniós gyermekjogi stratégiát fogad el és európai gyermekgarancia bevezetését javasolja

  2021 márc 25 / #debrecen
Google ads
Google ads

A szegénység, illetve a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében az Európai Bizottság előterjesztette az első átfogó uniós gyermekjogi stratégiát, valamint az európai gyermekgarancia létrehozására irányuló javaslatát. A Bizottság a két kezdeményezés előkészítése során több mint 10 000 gyermek véleményét is figyelembe vette.Az EU-ban és a világ más részein élő gyermekeket továbbra is társadalmi-gazdasági kirekesztés és megkülönböztetés éri saját maguk vagy szüleik származása, társadalmi helyzete, neme vagy szexuális irányultsága miatt. Hangjuk sem mindig talál nyitott fülekre: véleményüket nem minden esetben veszik figyelembe az őket érintő ügyekben. A Bizottság ezen kíván változtatni a következő négy évre szóló átfogó gyermekjogi stratégia segítségével, amelynek célja, hogy megvédelmezze és előmozdítsa a gyermekek jogait, és világos intézkedéseket határozzon meg a helyzet javítása érdekében. A stratégia abban is segíteni hivatott, hogy a tagállamok a lehető legjobban használják fel az uniós forrásokat ezen a téren. Az uniós gyermekjogi stratégiában a Bizottság számos intézkedést javasol a következő hat tematikus területen:

  1. A gyermekek aktív részvétele a demokratikus életben
  2. A gyermekek azon joga, hogy társadalmi hátterüktől függetlenül teljes mértékben gyümölcsöztetni tudják a tehetségüket
  3. A gyermekek erőszakmentes élethez való joga
  4. A gyermekek gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz való joga
  5. A gyermekek ahhoz fűződő joga, hogy biztonsággal használhassák a digitális környezetet, és kamatoztathassák az abban rejlő lehetőségeket
  6. A gyermekek jogai világszerte

Az új európai gyermekgarancia

2019-ben az EU-n belül közel 18 millió gyermek (a gyermekek 22,2%-a) élt olyan családokban, amelyeket a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata fenyegetett. Ez generációkon átívelő hátrányos helyzethez vezet, ami mélyreható és hosszú távú következményekkel jár a gyermekekre nézve. Az európai gyermekgarancia célja, hogy megszakítsa ezt a folyamatot és előmozdítsa az esélyegyenlőséget azáltal, hogy a rászoruló 18 éves kor alatti gyermekek számára hozzáférést biztosít egyes kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz.

Az európai gyermekgarancia keretében a Bizottság azt szorgalmazza, hogy a rászoruló gyermekek számára a tagállamok biztosítsanak ingyenes és egyszerű hozzáférést a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz (például a szegregált osztályok létrejöttének elkerülése révén), az oktatáshoz és iskolai alapú tevékenységekhez, tanítási naponként legalább egy egészséges étkezéshez, valamint az egészségügyi ellátáshoz.

A Bizottság azt is indítványozza, hogy a tagállamok biztosítsanak hatékony hozzáférést a rászoruló gyermekek számára az egészséges táplálkozáshoz és a megfelelő lakhatáshoz. A tagállamoknak figyelembe kell venniük a hátrányos helyzetű – például a hajléktalan, a fogyatékossággal élő, a rendezetlen családi hátterű és a kisebbségekhez tartozó – gyermekek sajátos szükségleteit. A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy mielőbb fogadják el az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.