A Bizottság átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményeket javasol

2017.12.21

A szociális jogok európai pillére alá tartozó intézkedések részeként az Európai Bizottság ma az átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményekről szóló irányelvre vonatkozó új javaslatot fogadott el. A javaslat kiegészíti és aktualizálja azokat az érvényben lévő kötelezettségeket, amelyek értelmében az Unión belüli munkavállalóknak tájékoztatást kell kapniuk a munkakörülményeikről.

Ezenkívül a javaslat új minimumkövetelményeket irányoz elő azzal a céllal, hogy valamennyi munkavállaló – beleértve az atipikus szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat is – kiszámíthatóbb és egyértelműbb munkakörülmények között dolgozhasson. A Bizottság becslése alapján a jelenleg érvényben lévő jogszabályokhoz viszonyítva az új javaslat alapján további 2–3 millió atipikus szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló részesül majd védelemben.

Ugyanakkor a javaslat olyan intézkedéseket is előirányoz, amelyek a munkáltatókra háruló adminisztratív terheket hivatottak csökkenteni. Az új szabályok emellett egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a vállalkozásoknak, amelynek köszönhetően tisztességesebb lesz a verseny a belső piacon. Az átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülmények fontos szerepet játszanak a munkaerő motivációjának és produktivitásának fokozásában.

A Bizottság a következő intézkedések révén kívánja csökkenteni a munkavállalók nem megfelelő védelmének kockázatát:

  • A munkavállaló fogalmának az Európai Bíróság esetjogához való igazítása. Ezzel az irányelv hatálya alá kerülnek olyan foglalkoztatási formák, amelyek jelenleg kiesnek a szabályozás alól. Ide tartoznak a háztartási alkalmazottak, a marginális részmunkaidős munkavállalók vagy a nagyon rövid szerződéssel rendelkező munkavállalók. A szabályozás az olyan új foglalkoztatási formákra is kiterjesztésre kerülne, mint a behívás alapján való alkalmazás, az utalványrendszerben való foglalkoztatás és a platformokon keresztül való foglalkoztatás.
  • Annak biztosítása, hogy a jelenlegi helyzettel ellentétben a munkavállalók ne csupán a foglalkoztatás kezdetétől számított két hónapon belül, hanem már az első napon aktuális és részletes információkat kapjanak.
  • Olyan új minimum jogok bevezetése, mint a főként változó munkaidő mellett foglalkoztatottak esetében a kiszámíthatóbb munkához való jog, egy biztosabb foglalkoztatásra való átváltás kérelmezésének lehetősége és a kérelemre való írásbeli válaszhoz való jog, vagy a fizetésbe beleszámított kötelező képzéshez való jog.
  • A végrehajtási és a jogorvoslati eszközök megerősítése, amelyeket igénybe lehet venni abban az esetben, ha a felmerülő nézeteltéréseket nem lehet párbeszéd útján rendezni.

A javasolt irányelvet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is el kell fogadnia, majd a tagállamoknak vagy jogszabályok vagy a szociális partnerek által kialakított kollektív szerződések útján végre kell hajtaniuk.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

az eredeti hír itt elérhető