Debrecen Hotels

Új keresetlevél nyomtatványok a Debreceni Járásbíróságon is

  2019 ápr 10 / #debrecen
Google ads
Google ads

A Debreceni Járásbíróságon 2019. március 28-án tartottak szakmai értekezletet dr. Varga Nelli polgári csoportvezető bíró vezetésével, amelynek apropóját a 2019. április 3. napjától hatályba lépett a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet adta. A rendezvényen részt vett dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztina a törvényszék polgári kollégiumvezetője, dr. Komlóssi Fruzsina, a járásbíróság elnök-helyettese, továbbá a bírósági titkárok, ügyintézők és fogalmazók, akik a nyomtatványok alkalmazását közösen áttekintették, a csoportvezető pedig tájékoztatást adott arról, hogy az új nyomtatványok egyszerűbbek és rövidebbek lettek, a lábjegyzetek az új nyomtatványok végén találhatók, azokat pedig nem kell kinyomtatni. Dr. Varga Nelli felhívta a figyelmet arra, hogy az Ügyfélsegítőn felvett nyomtatványokat bírósági körbélyegzővel és záradékkal kell ellátni, emellett azt az igazságügyi alkalmazottnak alá is kell írnia. Az új nyomtatványok között található általános keresetlevél nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha a speciális keresetlevél nyomtatványok egyike sem fedi le a keresetet. A kapcsolódó keresetek egy nyomtatványon is feltüntethetők.

Újdonság, hogy csak jelezni kell a bizonyítási indítványokat a nyomtatványon. A bizonyítási indítványt magát a pótlapon kell a keresetlevélhez csatolni. Tanú esetében annyi pótlapot kell a keresetlevélhez csatolni, ahány tanú meghallgatását indítványozzák. Az is újdonság, hogy ezt követően a bírósági hiánypótló végzésre beadott hiánypótlást az erre szolgáló pótlapon kell felvenni.

Az új nyomtatványok a Debreceni Törvényszék járásbíróságain, szerkeszthető formában már rendelkezésre állnak.